ΘέμαΤοπικά

Σήμερα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δέλτα – Δείτε ποια είναι τα θέματα

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δέλτα συνεδριάζει σήμερα με αρκετά θέματα. Όπως αναφέρει η πρόσκληση που έστειλε ο πρόεδρος Κώστας Λουμπούτης:

«Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 20:00΄, η οποία θα γίνει διά ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2022.

2. Έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά το Δ΄ τρίμηνο 2021, του Δήμου Δέλτα.

3. Έγκριση 1 ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δέλτα, έτους 2022.

4. Έγκριση καταβολής σε χρήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020, της αξίας των Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020, που δεν χορηγήθηκαν σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Δέλτα.

5. Καθορισμός ποσοστών επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Δέλτα για το έτος 2022.

6. Έγκριση Ίδρυσης και Λειτουργίας Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Δέλτα.

7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δέλτα στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια».

8. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 98/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά «Καθορισμό τιμών και συντελεστών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022».

9. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την συνέχιση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης από τον Δήμο Δέλτα, τεσσάρων (4) καταστημάτων και μιας (1) αίθουσας συγκεντρώσεων στις Εργατικές Κατοικίες Διαβατών.

10.Ορισμός Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα», λόγω παραίτησης.

11.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 8/13-1-2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. που αφορά «Επικαιροποίηση της Α.Δ.Σ. 212/2020 ¨Συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των ενστάσεων καταναλωτών ανά Δημοτική Ενότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτᨻ.

12.Γνωμοδότηση για εξαγορά τμήματος αγροτικού δρόμου, ο οποίος έχει απωλέσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του, στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καλοχωρίου.

13.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου Δέλτα, που δεν έχουν αξία.

14.Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δέλτα, έτους 2021.

15.Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας».

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.