Τοπικά

Ολόκληρη η έκθεση – απολογισμός του Συμπαραστάτη του Δημότη

Η περίφημη έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη, η οποία δεν έχει ακόμα συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο παρά το γεγονός ότι έχει κατατεθεί στην δημοτική Αρχή από τον περασμένο Μάρτιο. Την δημοσιεύουμε παρακάτω για να έχει πρόσβαση σε αυτή ο κάθε πολίτης του Δήμου Δέλτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΜΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 77 Ν. 3852/2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ (ΑΡΘΡΟ 77 ΠΑΡ. Ν3858/2010)
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το Ν. 3852/2010 νέες δομές και θεσμοί εισήχθησαν στο χώρο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό να θεμελιωθεί μια νέα αρχιτεκτονική δομή του κράτους με γνώμονα τις οργανωτικές επιλογές του, τον πολίτη και την εξυπηρέτηση των αναγκών του (αιτιολογική έκθεση Ν.3852/2010).
Ο νόμος 3852/2010 με το Άρθρο 77 δίνει τη δυνατότητα στην πρωτοβάθμια Τ.Α να εισάγει την λειτουργία ενός νέου ανεξάρτητου θεσμού του ¨ Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης¨.
Ο Συμπαραστάτης του Δ.κ.Ε. αποτελεί ένα ανεξάρτητο όργανο διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες αλλά και επιχειρήσεις με τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δ.κ.Ε. αποσκοπεί στη βελτίωση της δημοτικής λειτουργίας και των σχέσεων της με το Δημότη και την Επιχείρηση και διέπεται από τις αρχές της Νομιμότητας, της Ανεξαρτησίας, της Αντικειμενικότητας, της Αμεροληψίας, της Ίσης μεταχείρισης, της Διαφάνειας και της Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο Συμπαραστάτης δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων.
Το νόημα της διαμεσολάβησης είναι να απαλλάξει τον πολίτη από τον κόπο, τα έξοδα, τη σπατάλη χρόνου καθώς και την ψυχική φθορά που προκαλεί μια δικαστική διαμάχη. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για την Διοίκηση του Δήμου. Ο ρόλος του Στ.Δ.Ε. κινείται εντός των ορίων του διοικητικού χώρου του Δήμου. Δηλαδή δεν ασκεί έλεγχο στις πράξεις των αιρετών. Επίσης δεν έχει εκτελεστική αρμοδιότητα. Ουσιαστικά η αποστολή του περιορίζεται αποκλειστικά στη διοικητική λειτουργία όπως αυτή ασκείται από τους δημοτικούς υπηρεσιακούς παράγοντες.
Σκοπός εξάλλου του Στ.Δ.Ε. όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 77 3852/10 είναι η αποσυμφόρηση του Δημάρχου και των άλλων αιρετών από την συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων πολιτών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 77 Ν.3852/2010 ο Σ.Δ.κ.Ε. συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του Άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ. εντός (30) ημερών από την υποβολή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δέλτα με την υπ’ άριθμο 50/28-2-2015 με εξέλεξε Σ.τ.Δ.Ε. απόφαση που ελήφθη με την αυξημένη πλειοψηφία (άνω των 2/3 των μελών του Δ.Σ.) που απαιτείται. Η σχετική Απόφαση του Δ.Σ. μετά και τον κατά τον νόμο έλεγχο νομιμότητας της περιήλθε στο Δήμο την 30-3-2015.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Από το 2009 ζούμε μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση η οποία όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε πολύ και τους Δήμους.
Ο Δήμος μας είχε πολύ μεγάλη μείωση στους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), ΣΑΤΑ (επιχορήγηση για επενδυτικούς σκοπούς). Δυστυχώς όμως είχε πολύ μεγάλη μείωση και σε έσοδα τα οποία δεν έχουν πολλοί άλλοι Δήμοι. Ποιο συγκεκριμένα, τα Ελληνικά Πετρέλαια ως αντιστάθμιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μας χρηματοδοτούσαν με σεβαστά ποσά τα οποία τώρα τείνουν σε μηδενικά επίπεδα. Επιπλέον, η παρουσία πολλών μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου ενώ συνέβαλαν πολύ μέσω των ανταποδοτικών τελών σήμερα και αυτά έχουν μειωθεί πολύ (κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων).
Τέλος η μείωση ανθρώπινου δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα την υποστελέχωση των υπηρεσιών και την αδυναμία σωστής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας αυτών.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
Η προσπάθεια που γίνεται από την Διοίκηση στην βελτίωση των υποδομών που να έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων συναντά μια σειρά από δυσκολίες, οι οποίες συνεπάγονται πολλές φορές την παρουσία φαινομένων που δυσχεραίνουν το έργο και την αποτελεσματικότητα της. Ποιο συγκεκριμένα:
Υποστελέχωση υπηρεσιών. Ο Δήμος στερείται στελεχικού Δυναμικού με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία ανταπόκρισης από μέρους της διοίκησης. Αυτό αρκετές φορές προκαλεί την αντίδραση των πολιτών οι οποίοι επιθυμούν άμεση επίλυση του προβλήματός τους, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Η απαγόρευση προσλήψεων και η αναγκαστική τακτική από μέρους της πολιτείας συμβάσεων 8 μηνών ή 5 μηνών είναι η μέθοδος ¨ να δίνουμε ασπιρίνη σε έναν βαριά νοσούντα ασθενή¨.
Η μεγάλη έκταση του Δήμου με τις πολλαπλές δράσεις.
Η ύπαρξη βιομηχανικών – βιοτεχνικών – γεωργικών – αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και η γειτνίαση του Δήμου με την συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη δημιουργεί μεγάλες ανάγκες σε θέματα κατασκευών και συντηρήσεων. Η τεχνική υπηρεσία έχοντας μεγάλη υποστελέχωση, δυστυχώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως θα έπρεπε.
Η νομική υπηρεσία χρειάζεται επιπλέον στελέχωση έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα και ως προς τις εξωτερικές της υποχρεώσεις ( Δικαστήρια επαφές με υπηρεσίες εκτός Δήμου) αλλά και να συνεργάζεται και να στηρίζει τις υπηρεσίες του Δήμου (γνωρίζω ότι ο Δήμος μας ζήτησε από το ΥΠΕΣ, δύο νομικούς)
Νομικά πρόσωπα, ΔΕΥΑΔ. Στα νομικά πρόσωπα η υποστελέχωση έχει τα ίδια αποτελέσματα με τις υπηρεσίες του κεντρικού Δήμου. Ιδιαίτερα προβλήματα εμφανίζονται στην ΔΕΥΑΔ.
Οι λόγοι είναι οι εξής:
α. Υποστελέχωση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
β. Μεγάλη έκταση δικτύων ύδρευσης.
γ. Πολλά αποχετευτικά προβλήματα (αυξάνονται πολύ λόγω των επιχειρήσεων όπου οι υποδομές είναι ελάχιστες).
δ. Η Τεχνική υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα από το νόμο να παρεμβαίνει.
ε. Αδυναμία οικονομική (δυσχέρεια στις μετρήσεις ρολογιών, στις εισπράξεις).
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η πολυνομοθεσία δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στο ελλιπές προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής αποστολή εγκυκλίων με αλλαγές και προσθέσεις νέων πραγμάτων. Είναι αυτονόητο ότι αυτό δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιών.
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ.
Με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ 220 περίπου νέες αρμοδιότητες. Εκτός από κάποιες αρμοδιότητες πρώην νομαρχιών, το προσωπικό των οποίων μετατάχθηκε στους Δήμους, δεν έτυχε το όλο εγχείρημα κάποιας ιδιαίτερης προσοχής και υποστήριξης σε μια εποχή οικονομικής κρίσης με μείωση προσωπικού και αδυναμίας επιπλέον υλικοτεχνικών υποδομών.
Αξίζει να καταθέσω την απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας με αρ 2599/2011 η οποία αναφέρει ότι κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από όργανα του Κράτους προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνοδεύεται από τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται, η οικονομική αυτοτέλεια των εν λόγω οργανισμών καθώς και η υποχρέωση του Κράτους να την εξασφαλίζει.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οι καταγγελίες – αναφορές χωρίζονται σε 4 κατηγορίες.
Α. Θέματα που είναι εκτός της αρμοδιότητας μου. Οι υποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με το ευρύτερο δημόσιο και τις τράπεζες. Αναφέρω ενδεικτικά: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, υποθέσεις με το ΙΚΑ, με την εφορία, με την σύνταξη, αιτήματα προς τις τράπεζες, διαφορές μεταξύ ιδιωτών, θέματα υγείας που συνδυάζονται με την οικονομική ανέχεια των ασθενών.
Συμπέρασμα: πολλοί μη γνωρίζοντας τον νέο θεσμό τον συγχέουν με τον Συνήγορο του Πολίτη και επιπλέον ο κόσμος έχει ανάγκη να προσφεύγει σε μηχανισμούς γρήγορα και χωρίς κόστος.
Β. Θέματα για τα οποία δεν είναι ενήμερες οι υπηρεσίες και οι αιρετοί και λόγω της ιδιότητας μου θεωρούν οι πολίτες καλύτερο να απευθυνθούν στο Δήμο μέσω του Σ.τ.Δ.Ε.
Γ. Θέματα για τα οποία είναι ενήμερες οι υπηρεσίες ή και οι αιρετοί, όμως οι πολίτες θεωρούν ότι δεν επιλύονται τα αιτήματα τους (άλλες φορές δικαίως άλλες φορές αδίκως) και πιστεύουν ότι πρέπει να απευθυνθούν σ’ εμένα χωρίς όμως γραπτή αίτηση αλλά μόνο προφορική πράγμα βέβαια που δεν είναι και το πλέον ορθό.
Θέματα τα οποία αναφέρθηκαν στις περιπτώσεις Β και Γ είναι:
Αιτήματα για τοποθέτηση κάδων ή μεταφοράς κάδων.
Αιτήματα για καθαρισμό εγκαταλελειμμένων οικοπέδων ιδιωτών για την αποφυγή μόλυνσης ή φωτιάς το καλοκαίρι.
Καθάρισμα και κλείσιμο εγκαταλελειμμένου οικήματος που έγινε εστία μόλυνσης
Αιτήματα για κάδους που δεν έχουν καπάκια και είναι μονίμως ανοιχτοί
Πάρα πολλά αιτήματα και διαμαρτυρίες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες για προβλήματα ηλεκτρικού φωτισμού (έλλειψη φωτισμού, καθυστέρηση αλλαγής καμένων λαμπτήρων)
Καταγγελία λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας στα Διαβατά, έρευνα της τεχνικής υπηρεσίας για την αρμοδιότητα του Δήμου για τυχόν απομάκρυνσή της.
Έλλειψη χημικής τουαλέτας σε λαϊκή αγορά και δυσοσμία στα σημεία πώλησης ψαριών.
Θέματα χορήγησης εγγράφων.
Αίτηση για διαγραφή ή μείωση οφειλών από την οικονομική υπηρεσία ομοίως από την ΔΕΥΑΔ.
Πλύσιμο κάδων.
Ηχορύπανση από καταστήματα.
Στα ανώτερα θέματα οι υπηρεσίες σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκαν άμεσα για κάποια από αυτά διαπιστώθηκε ότι οι αιτούντες δεν είχαν δίκιο.
Δ. θέματα από ομάδες πολιτών ή θέματα από μεμονωμένους πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν κοινό αντικείμενο.
Ποιο συγκεκριμένα:
· Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου (παρουσιάζεται πρόβλημα στην απορροή των υδάτων, το πιθανότερο έχουν πρόβλημα οι αντλίες).
· Πολεοδομικό σχέδιο Καλοχωρίου.(εκκρεμεί η γεωλογική γνωμάτευση για την ολοκλήρωση του)
· Κακό οδικό δίκτυο κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου. Μετά από παρεμβάσεις (οδοστρώσεις, τοπικά αποχετευτικά από την τεχνική υπηρεσία) βελτιώθηκε πολύ η κατάσταση και πλέον οι διαμαρτυρίες έχουν υποχωρήσει πολύ.
· Δυσοσμίες στην Σίνδο.
· Διέλευση βαρέων οχημάτων από την Χαλάστρα και κυρίως από Κύμινα και Μάλγαρα.
· Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων.
· Αδέσποτα ζώα ( κυρίως σκυλιά).
· Πολλοί ζητούν εργασία στο Δήμο ή και σε επιχειρήσεις.
· Ηχορύπανση από επιχειρήσεις.
· Καύση χωραφιών ( μετά από ενέργειες του Δήμου η καύση των χωραφιών απαγορεύεται εώς 15/1/2016).
· Αιτήματα επιχειρήσεων για να διαφημιστούν μέσω πινακίδων (από τον Δήμο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες).
Οι υπόλοιπες καταγγελίες που κατατέθηκαν στο γραφείο μου αφορούσαν:
· Μεταφορά κάδων (κατόπιν διαμεσολάβησης μου μεταξύ δημοτών και υπηρεσίας καθαριότητας το θέμα διευθετήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα συνεννόησης).
Αλλαγή κάδου εντός ΒΙΠΕΘ.
Καθαριότητα οικοπέδου.
Παράνομη απόθεση μπαζών – σκουπιδιών σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
Βελτίωση οδοστρώματος.
Ηλεκτροφωτισμός και ασφαλτόστρωση οδού που βρίσκεται εντός πολεοδομικού σχεδίου.
Παράνομα παρκαρίσματα σε κεντρικό σημείο οικισμού. Αίτημα για πασσαλάκια.
Τοποθέτηση πινακίδων σε οικισμό προς διευκόλυνση και αποφυγή ταλαιπωρίας.
Επικίνδυνη διασταύρωση για πεζούς (μερίμνησε η τεχνική υπηρεσία).
Απομάκρυνση άστεγης από πολυκατοικία στην οποία είχε εγκατασταθεί. (Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, όμως οι ένοικοι ζήτησαν στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου, να γίνει η απομάκρυνση)
Τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης αγροτικού δρόμου. (Ο πολίτης διαμαρτύρεται ότι ο δρόμος έχει μετατοπιστεί εντός του αγροτεμαχίου του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιοποιήσει όπως θα ήθελε την περιουσία του)
Τοποθέτηση στεγάστρου στάσης ΟΑΣΘ στην διασταύρωση Ανατολικού (Υπάρχουν οι στοιχειώδες υποδομές).
Εξώδικη διαμαρτυρία εταιρείας για κακό οδόστρωμα, έλλειψη ηλεκτροφωτισμού, συνεχών πλημμυρών των εγκαταστάσεων λόγο έλλειψης δυνατότητας απορροής όμβριων υδάτων, ύπαρξη διάρρηξης κεντρικού αγωγού υδροδότησης του Καλοχωρίου που περνά κατά μήκος της εταιρείας με άμεσο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωση του εδάφους.
Μπάντες Καλοχωρίου, Διαβατών.(έχουν παύσει την λειτουργία τους)
Αίτηση για συζήτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο επί της λήψης αποφάσεως με αρ.232/25-11-2014 εισηγήσεως της οικονομικής επιτροπής Δήμου Δέλτα.
Μη πληρωμή εντάλματος από τον ΚΠΟΔ σε επιχείρηση. Ο ΚΠΟΔ αποδέχεται λάθη σε διαδικασίες (και δικές του). Λύση επί του θέματος δεν δόθηκε.
Διαμαρτυρία πολιτών για επικίνδυνη παιδική χαρά στο Καλοχώρι. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έδωσε σαφείς απαντήσεις τόσο για την αποξήλωση των επικίνδυνων παλαιών παιδικών παιχνιδιών (αξιοσημείωτο ότι κάποιοι πολίτες εμπόδισαν το συνεργείο του εργολάβου) όσο και για την μελέτη ανακατασκευής παιδικών χαρών με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και η οποία έχει συνταχθεί και περιλαμβάνει και την ανωτέρω παιδική χαρά.
· Αίτημα πολίτη για διάνοιξη του πεζόδρομου όπισθεν της ιδιόκτητης οικοδομής του. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδας, ώστε να αποζημιωθούν τα τμήματα που προκύπτουν από την πράξη αναλογισμού μετά των επικειμένων τους (το θέμα είναι σε διαδικασία διευθετήσεως).
· Αίτηση κατασκευής τοπικού αποχετευτικού και σύνδεση αυτού με δίκτυο όμβριων.
· Καταγγελία για παράνομη επιβολή προστίμου αυθαιρέτου. Μετά από έλεγχο κρίθηκε ότι η υπηρεσία ορθώς προέβη στην επιβολή προστίμου.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ (Άρθρο 77 παρ.5 Ν3852/2010)
Οι προτάσεις που σας καταθέτω παρακάτω άλλες είναι απλές στην υλοποίηση τους, άλλες είναι δύσκολες και χρειάζονται ειδικές γνώσεις από εξειδικευμένο προσωπικό. Κάποιες ήδη τις έχω καταθέσει και κάποιες τις αναφέρω για πρώτη φορά. Για ορισμένα έχει γίνει αναφορά στο παρελθόν από άλλους και εγώ απλά τις επαναλαμβάνω. Τις χωρίζω λοιπόν σε δύο κατηγορίες, αυτές που έχουν μακροπρόθεσμο και διαρκές όφελος και αυτές που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη σε σχέση με την καθημερινότητα του.
Αξιοποίηση της νομοθεσίας περί επιχειρηματικών πάρκων.
Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδίου επέκτασης Καλοχωρίου (εκκρεμεί η γεωλογική γνωμάτευση η οποία για να υλοποιηθεί πρέπει να γίνουν ορισμένες γεωλογικές μελέτες).
Ενημέρωση των Δημοτών ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και με ανακοινώσεις στα κατά τόπους Διαμερίσματα των μετρήσεων των αέριων ρύπων καθώς και των στερεών σωματιδίων.
· Παρομοίως και για τις ποιοτικές αναλύσεις του Νερού (ιδιαιτέρως για το Καλοχώρι και την Δημοτική ενότητα Αξιού που έχουν τοπικές υδρευτικές γεωτρήσεις).
· Υδροδότηση Καλοχωρίου από ΕΥΑΘ.
· Έρευνα δυνατότητας υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Αξιού από ΕΥΑΘ.
· Τοποθέτηση υδρομέτρων στους τρεις οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αξιού. Αυτό θα βοηθήσει στην μείωση της αλόγιστης χρήσης του νερού (χρησιμοποιείται και για αρδευτικές εργασίες) επίσης θα υπάρξει δικαιοσύνη. Ο καθένας θα πληρώνει ανάλογα με το τι καταναλώνει.
· Λειτουργία των εξυγιαντηρίων νερού στους τρεις οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αξιού σε μόνιμη βάση. Το παραγόμενο νερό των εξυγιαντηρίων για να επαρκεί είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συνοδεύεται με την ύπαρξη υδρομέτρων στους οικισμούς.
· Η μεγάλη υποστελέχωση της ΔΕΥΑΔ προκαλεί δυσκολίες στην εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Να εξεταστεί η δυνατότητα στελέχωσης της και η δυνατότητα αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών.
· Να εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης της εκμετάλλευσης των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης από την ΕΥΑΘ. Εφόσον παραμείνουμε στο υπάρχον καθεστώς εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια επανακαθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής διότι:
α. Η αγορά του νερού από ΕΥΑθ
β. Οι μεγάλες απώλειες που υπάρχουν
γ. Οι επιπλέον ανελαστικές δαπάνες από ΔΕΥΑΔ καθιστούν την έννοια της ανταποδοτικότητας στο νερό ανέφικτη. Πάνω σε αυτό θα χρειαστεί να γίνει εκτενής ενημέρωση των δημοτών, των λόγων που το καθιστούν αναγκαίο αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονεί για το μέλλον η τωρινή τιμολόγηση.
· Να εξεταστεί η νομοθεσία για το κατά πόσο έχει την δυνατότητα ο Δήμος της θέσπισης περιβαλλοντικού τέλους.
· Αποκλεισμός διέλευσης βαρέων οχημάτων από τους οικισμούς. Στα Κύμινα – Μάλγαρα το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως έντονο λόγο της γειτνίασης με την Εθνική οδό (πολλοί οδηγοί προσπαθούν να αποφύγουν τα Διόδια και γι’ αυτό διέρχονται από τους οικισμούς. Η επέκταση της περιφερειακής οδού ώστε τα αυτοκίνητα να μην εισέρχονται καν στους οικισμούς θα δώσει λύση στο πρόβλημα.
· Η μείωση των εσόδων από όλες τις πηγές χρηματοδότησης καθιστά αναγκαία την διερεύνηση νέων πηγών εσόδων.
Πρέπει να ερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας. Ολοκλήρωση διαδικασιών υπαίθρια διαφήμισης. Τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από υπαίθριας διαφήμισης είναι μηδενικά. Εκκρεμεί να γίνει από την τεχνική υπηρεσία η μελέτη καθορισμού χώρων κατάλληλων για τοποθέτηση σταθερών πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τον Ν.2946/2001, η μελέτη γίνεται με την συμμετοχή των τοπικών συμβουλίων. Η ανωτέρω μελέτη εγκρίνεται από το συμβούλιο αρχιτεκτονικής της αποκεντρωμένης διοίκησης Ν4315/14 Άρθρο 8.
Συγχρόνως πρέπει να καταστραφούν όσα υπάρχουν, εκτός αν κρίνει η υπηρεσία ότι κάποια πρέπει να μαζευτούν σε αποθηκευτικό χώρο για να αξιοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
Η υλοποίηση της υπαίθριας διαφήμισης πέρα των σημαντικών εσόδων, θα επιφέρει και τάξη στην άναρχη εικόνα που υπάρχει τώρα και τέλος θα ικανοποιήσει τα πολλά αιτήματα των επιχειρήσεων που ζητούν να κάνουν την ανωτέρω διαφήμιση με νόμιμο τρόπο και ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
· Μετά από 5 χρόνια ύπαρξης του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Δέλτα χρειάζεται πλέον η τοποθέτηση πινακίδων ή αντικατάσταση (αναλόγως) των υπαρχόντων με την ονομασία Δήμος Δέλτα. Επίσης κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση διαφόρων πινακίδων που η φθορά τους είναι μεγάλη και πλέον η χρήση τους έγινε μη λειτουργική.
· Αδέσποτα σκυλιά. Στον Δήμο μας έχουμε μεγάλο αριθμό αδέσποτων σκυλιών. Οι λόγοι είναι κυρίως οι εξής:
i. Η μεγάλη έκταση του Δήμου.
ii. Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων τροφίμων που είναι πόλος έλξης για τα αδέσποτα. Έρευνες δείχνουν ότι τα σκυλιά έχουν την δυνατότητα να οσμίζονται από μεγάλη απόσταση.
iii. Εγκατάλειψη από τους ιδιοκτήτες τους. Οι διαμαρτυρίες των δημοτών οι περισσότερες είναι από αυτούς που θεωρούν ότι τα αδέσποτα πρέπει να μην κυκλοφορούν για διάφορους αυτονόητους λόγους. (επιθέσεις σκυλιών σε δημότες, κίνδυνος νοσημάτων). Οι λιγότερες,(υπαρκτές όμως) από φιλόζωους που θεωρούν ότι τα ζώα έχουν ανάγκη από περίθαλψη και όχι μόνο.
Σύμφωνα με το ν4039/2012 στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργήθηκε Διαδικτυακή Ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφή ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφαρμόζονται και για τα αδέσποτα ζώα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των δεσποζόμενων και των αδέσποτων ζώων. Για την εφαρμογή αυτή θα χρειαστεί κατάλληλο προσωπικό. Σε μια εποχή όπου η οικονομική κρίση κοστίζει η ανωτέρω πρόταση είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Μπορεί όμως να ξεκινήσει μια προσπάθεια σε συνεργασία ενδεχομένως με την κτηνιατρική υπηρεσία, ενημέρωσης των πολιτών (κυρίως των ιδιοκτητών σκυλιών). Η συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις (Υπάρχει στο Δήμο μας) θεωρείται απαραίτητη.
Επανασχεδιασμός της λειτουργίας κοιμητηρίων. Ορισμένα πλέον έχουν πληρότητα και ορισμένα τείνουν σε αυτή την κατάσταση. Ενδεχομένως να χρειαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις επέκταση ή δημιουργία νέων κοιμητηρίων.
Απομάκρυνση όλων των περιπτέρων τα οποία είναι κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είτε διότι λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει ενδιαφέρον χρησιμοποίησης τους. (ορισμένα είναι σε πολύ χαρακτηριστικά σημεία μπροστά σε Δημοτικά καταστήματα, σε πλατείες κεντρικές) και λόγω της εγκατάλειψης τους τείνουν να γίνουν εστίες μόλυνσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο Καλλικράτης έφερε μια μεγάλη τομή στην αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς όμως αυτή η μεγαλόπνοη Τομή ξεκίνησε να εφαρμόζεται την ίδια χρονική περίοδο με την έκρηξη της οικονομικής κρίσης. Οι πορείες λοιπόν είναι παράλληλες. Η χώρα μας διανύει τον 7ο χρόνο της κρίσης και ο Καλλικράτης τον έκτο. Τα σημάδια της κρίσης είναι έντονα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στον Δήμο μας το βιώνουμε καθημερινά. Παρόλα ταύτα ο μηχανισμός λειτουργεί. Οι υπηρεσίες με δυσκολίες βέβαια, ανταποκρίνονται. Οι υποχρηματοδοτήσεις, το στενό οικονομικό περιβάλλον δεν άφησαν τον Δήμο αλώβητο.
Υπάρχει δυνατότητα για κάτι περισσότερο σήμερα; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Αλίμονο βέβαια εάν εγκαταλείπαμε την αισιοδοξία μας. Η έλλειψη προσωπικού, η υποστελέχωση , η μη στέγαση υπηρεσιών σε ενιαίο χώρο δυσκολεύουν πολύ την κατάσταση. Η προσπάθεια όμως γίνεται. Υπάρχουν ενέργειες που το αποδεικνύουν.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες δύσκολες συνθήκες. Σε έναν βαθμό το κατάφεραν, χρειάζεται όμως και άλλη προσπάθεια, η κρίση δεν μας αφήνει περιθώρια για άλλες επιλογές. Μέσα σε αυτό το νέο σκηνικό ο θεσμός του Συμπαραστάτη για πρώτη φορά λειτουργεί και στο Δήμο μας. Τα αποτελέσματα αυτό το πρώτο διάστημα θα ‘λεγα αρκετά θετικά με ικανοποιητική θετική ανταπόκριση από τους υπαλλήλους.
Το καινούργιο πάντα συναντά δυσκολίες πόσο μάλλον ένας νέος θεσμός σε μια δύσκολη συγκυρία. Το ότι την προηγούμενη τετραετία ο Δήμος δεν είχε Συμπαραστάτη δημιουργεί μια επιπλέον δυσκολία μιας και χρειάζεται χρόνος έτσι ώστε να τον γνωρίσουν και να τον καταλάβουν τόσο οι υπάλληλοι και οι αιρετοί όσο και οι δημότες μας.
Πιστεύω ότι με τον χρόνο σταδιακά μπαίνουν τα θεμέλια έτσι ώστε ο νέος θεσμός για τον Δήμο μας, που με επιτυχία εφαρμόζεται στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, θα μπορέσει να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο του Δημότη και της επιχείρησης αλλά και του Δημάρχου και των αιρετών. Η αναζήτηση εκ μέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων τρόπων διαμεσολάβησης (φαινόμενο που συνεχώς αυξάνει) από την μία και ή αναγκαιότητα αποσυμφόρησης του Δημάρχου και των άλλων αιρετών από την άλλη καταδεικνύει την αναγκαιότητα του θεσμού και της στήριξης του.
Η προσπάθεια από μέρους μου και από τον Δήμο της συνεχούς γνωστοποίησης λειτουργίας του νέου θεσμού και του εύρους των δυνατοτήτων που προσφέρει -ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστός- (υπάρχουν Δημότες που δυστυχώς δεν τον γνωρίζουν ακόμη) θεωρείται επιβεβλημένη και πρέπει να είναι διαρκής.
Μάρτιος 2016″

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.