Τοπικά

Απαντήσεις ζητά η καταγγελία για τις επιτροπές του Δήμου

Αρχές του καλοκαιριού ο σύλλογος εργαζομένων του Δήμου Δέλτα έκανε μια σοβαρή καταγγελία για την στελέχωση των επιτροπών του Δήμου με την ΠΟΕ – ΟΤΑ να αποστέλλει την καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς όπως αναφέρει «το φαινόμενο δήθεν να «κληρώνονται» εργαζόμενοι Υ.Ε. εργατών καθαριότητας και όχι εργαζόμενοι με τις απαιτούμενες και αναγκαίες γνώσεις δεν είναι φυσικά μια πρωτοπορία του Δήμου Δέλτα». Στην σκληρή επιστολή της ΠΟΕ – ΟΤΑ γίνεται λόγος για «τακτική που μόνο στόχο έχει να «σιωπούν» έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη που δύναται να έχουν άποψη και γνώση άρα και να εκφράζουν διαφωνία!!!» και καταλήγει χαρακτηριστικά ότι «η μεθόδευση κάποιων που προσπαθούν απλά να «αποφύγουν» ενοχλητικούς υπαλλήλους δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από εμάς, θεωρούμε ούτε από εσάς. Αναμένουμε άμεσα τις ενέργειες του Υπουργείου σας!!!».

Η συνέχεια γράφτηκε πριν από λίγες ημέρες όταν έφτασε στον Δήμο Δέλτα έγγραφο που απαιτεί εντός 5 ημερών απάντηση από τον Δήμο για το συγκεκριμένο θέμα και τα όσα καταγγέλλονται, ενώ παράλληλα ζητά από τον Δήμο Δέλτα όλα τα σχετικά έγγραφα με τις κληρώσεις και τα προσόντα αυτών που έχουν κληρωθεί όλο αυτό το διάστημα. Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σίνδος, 8 Ιουνίου 2016
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 1014
Πληρ. Μ.Κατούδη – Πρόεδρος
Τηλ: 2313 337722, 6936979679
Fax: 2310 794 518
Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13, 57400
e– mail:sylergadelta@gmail.com
ΠΡΟΣ:
ΠΟΕ – ΟΤΑ
Υπόψη Προέδρου Νικού Τράκα

                                 Κοινοποίηση:
                                                         Υπουργείο Εσωτερικών

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών και Παραλαβής υλικών και προμηθειών με μέλη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, ΥΕ Κλητήρων και Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών – ΚΕΠ»
Σας ενημερώνουμε ότι στις 25.01.2016 και 11.4.2016 πραγματοποιήθηκαν κληρώσεις για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών ) που θα συγκροτούσαν τις Επιτροπές του άρθρου 46 και 28 του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις εισηγήσεις τμημάτων και διευθύνσεων του Δήμου Δέλτα. Ακολούθησε η συγκρότηση των Επιτροπών με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26.1.2016 και στις 12.4.2016 αντίστοιχα (ΑΔΑ.ΩΣΚ3Ω9Ι-ΚΘ5 και Ω4ΙΞΩ9Ι-ΦΛΙ). Η κλήρωση και συγκρότηση των επιτροπών έγιναν συμπεριλαμβανομένων συναδέλφων ειδικοτήτων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, ΥΕ Κλητήρων και Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών παρά τις παρεμβάσεις του συλλόγου για εξαίρεσή τους τόσο κατά τη διάρκεια των κληρώσεων όσο και κατά τη διάρκεια συγκρότησής τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν με την κοινοποίηση των συνθέσεων των επιτροπών στους κληρωθέντες και την κλήση τους να συμμετέχουν τόσο στις διαδικασίες Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών όσο και Παραλαβής υλικών και προμηθειών δεδομένου ότι πολλοί συνάδελφοι κατέφυγαν σε γραπτές δηλώσεις εξαίρεσής τους λόγω ανεπαρκών γνώσεων (πχ. Απόφοιτοι ή μη δημοτικού σχολείου ) και λόγω φύσης/φόρτου εργασίας (πχ. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών-ΚΕΠ ) χωρίς όμως να λάβουν έγγραφη απάντηση της στάσης και βούλησης της διοίκησης.
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων κληρώθηκαν στις παρακάτω επιτροπές:
1.Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (ειδών ατομικής προστασίας, τροφίμων – γάλακτος, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, επίπλων)
Τακτικά μέλη:
1……………..

 1. ΥΕ Καθαρίστρια σχολικών μονάδων
 2. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
 3. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (συγγραμμάτων- βιβλίων, γραφικής ύλης, υλικού τοπογραφήσεων, φωτογραφικού υλικού, βιβλιοδεσίας)
  Τακτικά μέλη:
  1……………..
 4. ΥΕ Καθαρίστρια σχολικών μονάδων
 5. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………
  2.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  3.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 6. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (δομημένης καλωδίωσης, εξοπλισμού δικτύων, φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων, τηλεφωνικών κέντρων, Η/Υ και περιφερειακών συσκευών, συστήματος ελέγχου παρουσίας, λογισμικού)
  Τακτικά μέλη:
  1……………..
 7. ……………………………
 8. …………………………………
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………
 9. ΥΕ Εργάτης Γεν.Καθηκόντων
  3.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 10. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (πάσης φύσεως εκδηλώσεων μετά από απόφαση Δ.Σ. και λοιπών προμηθειών που δεν έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία)
  Τακτικά μέλη:
  1……………..
 11. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
 12. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  2…………………………
  3……………………………
 13. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (ηλεκτρικών ειδών, κλιματιστικών, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων)
  Τακτικά μέλη:
  1……………..
 14. …………………………….
 15. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………………
  2…………………………
  3.ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
 16. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης, σπόρων – φυτών-δενδρυλλίων, φυτοπαθολογικού υλικού, εργαλείων πρασίνου)
  Τακτικά μέλη:
  1……………..
 17. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
 18. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………………
  2…………………………
  3………………………….
 19. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, ανταλλακτικών οχημάτων, εργαλείων επισκευής οχημάτων και ABS)
  Τακτικά μέλη:
  1……………..
 20. ΥΕ Κλητήρων
 21. ΥΕ Εργατών Γεν.Καθηκόντων
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………………
 22. ΥΕ Καθαρίστρια
 23. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
 24. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (οχημάτων, ελαστικών επισώτρων)
  Τακτικά μέλη:
  1……………..
 25. ΥΕ Εργατών
 26. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτ.χώρων
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………………
 27. ΥΕ Εργατών
 28. …………………………….
 29. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (υλικών ελαιοχρωματισμού – οικοδομικών υλικών, υλικών οδοποιίας, υλικών πυρόσβεσης)
  Τακτικά μέλη:
  1……………..
 30. ………………………..
 31. ……………………
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………………
 32. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 33. …………………………….
 34. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών (ειδών και υλικών οδοσήμανσης, οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδου παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού, μέσων πολιτικής προστασίας και άμυνας)
  Τακτικά μέλη:
 35. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
 36. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτ.χώρων
 37. ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων
  Αναπληρωματικά μέλη:
 38. ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων
 39. ……………………………………..
 40. …………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………….
  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
  1.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων
  Τακτικά μέλη:
  1………………………….
  2.ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  3.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………….
 41. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  3………………………………….
  2.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας χωρητ. 16κυβ.
  Τακτικά μέλη:
  1………………………….
  2.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  3.ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………….
 42. …………………………
  3………………………………….
  3.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας ελαιολιπαντικών
  Τακτικά μέλη:
  1………………………….
  2.ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
  3.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………….
 43. …………………………
 44. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
  4.Επιτροπή παραλαβής προμηθειών (πάσης φύσεως εκδηλώσεων μετά από απόφαση Δ.Σ. και λοιπών προμηθειών που δεν έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία)
  Τακτικά μέλη:
  1………………………….
 45. ΥΕ Καθαρίστρια
 46. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………….
 47. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 48. ΥΕ Καθαριστή Σχολικών Μονάδων
  5.Επιτροπή παραλαβής προμηθειών από τα χρήματα παγίας προκαταβολής
  Τακτικά μέλη:
  1………………………….
 49. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 50. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………….
 51. ……………………………….
 52. ……………………………
  6.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας γραφικής ύλης – Εντύπων και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
  Τακτικά μέλη:
 53. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ως Πρόεδρος
 54. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
 55. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  Αναπληρωματικά μέλη:
  1……………………….
 56. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 57. ……………………………
  7.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας γραφικής ύλης διαφόρων ειδών – μικροαντικείμενα γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου
  Τακτικά μέλη:
 58. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων ως Πρόεδρος
 59. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 60. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
  Αναπληρωματικά μέλη:
 61. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 62. ………………………………..
 63. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  8.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας Υλικών μηχανογράφησης (τόνερ – μελάνια) για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές
  Τακτικά μέλη:
 64. …………………………….
 65. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 66. ………………………………
  Αναπληρωματικά μέλη:
 67. ……………………………
 68. ………………………………..
 69. ………………………………….
  9.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας χαρτιού – γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου
  Τακτικά μέλη:
 70. …………………………….
 71. ……………………………….
 72. ………………………………
  Αναπληρωματικά μέλη:
 73. ……………………………
 74. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
 75. ………………………………….
  10.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας Φωτοαντιγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου
  Τακτικά μέλη:
 76. …………………………….
 77. ……………………………….
 78. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
  Αναπληρωματικά μέλη:
 79. ……………………………
 80. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
 81. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  11.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του δήμου δέλτα
  Τακτικά μέλη:
 82. …………………………….
 83. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
 84. ……………………………………..
  Αναπληρωματικά μέλη:
 85. ……………………………
  2.
 86. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  12.Επιτροπή παραλαβής προμηθειών διαφόρων βιβλίων για τις ανάγκες του Αυτ.Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και ΤΠΕ.
  Τακτικά μέλη:
 87. …………………………….
 88. ΥΕ Εργατών (Φύλακας Νεκροταφείου)
 89. ……………………………………..
  Αναπληρωματικά μέλη:
 90. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
 91. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 92. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  13.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών Δήμου Δέλτα
  Τακτικά μέλη:
 93. …………………………….
 94. ……………………………….
 95. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  Αναπληρωματικά μέλη:
 96. ………………………………………
 97. …………………………………….
 98. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  14.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας και εγκατάστασης δικτύων κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Δέλτα
  Τακτικά μέλη:
 99. …………………………….
 100. ……………………………….
 101. ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων
  Αναπληρωματικά μέλη:
 102. ………………………………………
 103. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 104. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  15.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας τηλεφωνικών κέντρων και τηλεφωνικών συσκευών Δ.Δέλτα
  Τακτικά μέλη:
 105. …………………………….
 106. ……………………………….
 107. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  Αναπληρωματικά μέλη:
 108. ………………………………………
 109. …………………………………….
 110. …………………………………….
  16.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας και εγκατάστασης αστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ.Δέλτα
  Τακτικά μέλη:
 111. …………………………….
 112. ……………………………….
 113. ΥΕ Κλητήρας
  Αναπληρωματικά μέλη:
 114. ………………………………………
 115. …………………………………….
 116. …………………………………….
  17.Επιτροπή παραλαβής προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Δέλτα
  Τακτικά μέλη:
 117. …………………………….
 118. ……………………………….
 119. …………………………………….
  Αναπληρωματικά μέλη:
 120. ………………………………………
 121. ΥΕ Κλητήρων
 122. …………………………………….
  Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ Δ΄ 155/13-05-2013) και τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, στο άρθρο 15 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών παρ. 34 (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας και (β3 10) …”Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα…”.
  Στο άρθρο 16 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, παρ. 30 αναφέρεται ότι …”Εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών…”. Ο συνδυασμός των παραπάνω άρθρων έχει ως αποτέλεσμα η επιτροπή της κλήρωσης να συγκροτείται από την Διεύθυνση Διοικητικού, ενώ ως προς το ποιές ειδικότητες υπαλλήλων συμπεριλαμβάνονται στη κλήρωση, να ζητείται εισήγηση από τη Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας- Γραφείο Προμηθειών.
  Λαμβανομένου υπόψη όλων των παραπάνω και της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700 /19.9.2012 Υπ.Διοικ.Μετ/σης και Ηλεκ/κης Διακ/σης (ΑΔΑ.Β4Θ0Χ-ΖΕ2) παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε εάν οι παραπάνω ειδικότητες δύνανται εξαιρέσεως των κληρώσεων και συνθέσεων των επιτροπών και αν ναι , ισχύει κάτι τέτοιο σε όλες ή σε κάποιες επιτροπές..
  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία..
  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΚΑΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.