Τοπικά

Ο προϋπολογισμός του 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκάλεσε τα μέλη του σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Τετάρτη 30-11-2016 και ώρα 20:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Λιούλια Στέφανου.

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2017.

Στην συνέχεια ακολουθεί νέα συνεδρίαση, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση που ακολουθεί, στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Τετάρτη 30-11-2016 και ώρα 21:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Λιούλια Στέφανου.

 1. Επικύρωση παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Δέλτα.
 2. Έγκριση δικαστικού συμβιβασμού στην υπόθεση «ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ» κατά Δήμου Δέλτα (υπ΄ αριθ. 13288/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης).
 3. Έγκριση δικαστικού συμβιβασμού στην υπόθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» κατά Δήμου Δέλτα (υπ΄ αριθ. 13828/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης).
 4. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 273,76 € στον Μαραγκάκη Νικόλαο του Αντωνίου, για δημοτικό τέλος 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 5. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 730,65 € στην εταιρεία ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική Α.Ε.
 6. Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του Ψαρρά Ηρακλή του Χρήστου.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας, κ. Παπαγεωργίου Χρυσοβαλάντη.

 1. Έγκριση του κειμένου για την υπογραφή Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) μεταξύ του Δήμου Δέλτα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β΄ Φάση, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 2. Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, για την στελέχωση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Βαμβάκου Ευάγγελου.
10.Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Κομνηνού, στη Δ.Κ. Διαβατών.
11.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου, στη Δ.Κ. Διαβατών.
12.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Κορυτσάς», αριθ. μελέτης 46/2015.
13.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» στο Δήμο Δέλτα, αριθ. μελέτης 16/2015.
14.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προσθήκη 6 αιθουσών στο Λύκειο Ν. Μαγνησίας».
15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στη Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα», αριθ. μελέτης 40/2015.
16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Δέλτα», αριθ. μελέτης 7/2015.
17.Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» στο Δήμο Δέλτα, αριθ. μελέτης 16/2015.

 1. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.