Τοπικά

Δημοτικό συμβούλιο σήμερα – Δείτε όλα τα θέματα

Δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο δήμος Δέλτα μέσω τηλεδιάσκεψης. Το συμβούλιο θα ξεκινήσει στις 7 μμ. και στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα» και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.

2. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα» και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.

3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών πραγμάτων Δήμου Δέλτα, έτους 2022.

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981, έτους 2022.

5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό, του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, έτους 2022.

7. Έγκριση 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δέλτα, έτους 2021.

8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δέλτα στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια».

9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση Λυκείου Διαβατών», αριθ. μελέτης 33/2016.

10.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού του αναδασμού Χαλάστρας από θέση ΝΑΤΟ ΙΙΙ έως δυτικό αντλιοστάσιο», αριθ. μελέτης 16/2017.

11.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού από στροφή Ανατολικού – Ανατολικό Δήμου Δέλτα», αριθ. μελέτης 6/2018.

12.Έγκριση πρακτικών εκτιμητικής επιτροπής για την ανταλλαγή ρυμοτομουμένων εκτάσεων στην επέκταση Χαλάστρας, με ίσης αξίας δημοτικό οικόπεδο στην επέκταση Χαλάστρας.

13.Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του Δήμου Δέλτα.

14.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της αυτοτελούς διαχείρισης του κληροδοτήματος Συμεών Ι. Τσακιρίδη, οικονομικού έτους 2022.

15.Έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά το Β΄ τρίμηνο 2021, του Δήμου Δέλτα.

16.Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021.

17.Καθορισμός Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

18.Καθορισμός Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

19.Καθορισμός μειωμένων Δημοτικών Τελών και Φόρων (ΔΤ – ΔΦ – ΤΑΠ) για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

20.Καθορισμός Τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων επιτρεπόμενης χρήσης του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

21.Καθορισμός Τελών Διαφήμισης Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

22.Καθορισμός Τελών διέλευσης και Τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 4070/2012.

23.Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου Δέλτα, που δεν έχουν αξία.

24.Έγκριση Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (Φ.Α.Ο.) του Δήμου Δέλτα, για τη συμμετοχή στην Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.