ΘέμαΤοπικά

Ολοκληρώθηκε το δημοτικό συμβούλιο

Ολοκληρώθηκε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δέλτα το οποίο διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.), λόγω παραίτησης.

2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δέλτα, έτους 2021.

3. Έγκριση 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δέλτα, έτους 2021.

4. Έγκριση της σκοπιμότητας υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία Μουσείου Τοπικής Ιστορίας και Προσφυγικής Μνήμης στην κοινότητα Διαβατών του Δήμου Δέλτα», στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 20003/27-10-2020 πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ14 και τίτλο «Ελλάδα 1821-2021», του προγράμματος ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.

5. Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού για την Δημιουργία Μουσείου Τοπικής Ιστορίας και Προσφυγικής Μνήμης στην κοινότητα Διαβατών του Δήμου Δέλτα», στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην με κωδικό ΑΤ14 πρόσκληση του προγράμματος ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.

6. Έγκριση του φακέλου σύμβασης της υπ΄ αριθ. 3/2021 μελέτης «Μελέτη του έργου ¨Παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης στην Κοινότητα Σίνδου Δήμου Δέλτᨻ, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην με κωδικό ΑΤ06 πρόσκληση του προγράμματος ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.

7. Έγκριση του φακέλου σύμβασης της υπ΄ αριθ. 4/2021 μελέτης «Μελέτη του έργου ¨Παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης στην Κοινότητα Διαβατών Δήμου Δέλτᨻ, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην με κωδικό ΑΤ06 πρόσκληση του προγράμματος ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.

8. Έγκριση α) τεκμηρίωσης σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας» και β) του φακέλου σύμβασης της υπ΄ αριθ. 5/2021 μελέτης «Μελέτη ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας», στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην με κωδικό ΑΤ09 πρόσκληση του προγράμματος ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.

9. Έγκριση του φακέλου σύμβασης της υπ΄ αριθ. 6/2021 μελέτης «Μελέτη ΕΠΑ.Λ. Σίνδου», στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην με κωδικό ΑΤ07 πρόσκληση του προγράμματος Α. ΤΡΙΤΣΗΣ.

10.Έγκριση α) τεκμηρίωσης σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης «Ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή μελέτη σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Δέλτα» και β) του φακέλου σύμβασης της υπ΄ αριθ. 7/2021 μελέτης «Ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή μελέτη σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δήμου Δέλτα», στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην με κωδικό ΑΤ09 πρόσκληση του προγράμματος ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.

11.Έγκριση του φακέλου σύμβασης της υπ΄ αριθ. 8/2021 μελέτης «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών Δήμου Δέλτα», στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην με κωδικό ΑΤ11 πρόσκληση του προγράμματος ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.

12. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού ο οποίος προκύπτει από αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης από το Δήμο (υπ΄ αριθ. 95 Πράξη Εφαρμογής με τις διορθώσεις της), στα υπ΄ αριθ. 200, 226, 230, 231, 236 και 237 Ο.Τ. της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βόρειας και Δυτικής επέκτασης Σίνδου, ιδιοκτησίας 0101001.

13.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου Δέλτα, που δεν έχουν αξία.

14.Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικού κιγκλιδώματος επί του πεζοδρομίου, στο υπ’ αριθ. 1005 οικόπεδο, του Ο.Τ.169 της κοινότητας Διαβατών.

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.