ΘέμαΤοπικά

H υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Δέλτα

Ο Δήμος Δέλτα έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, προωθεί την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας και την παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών, είτε πρόκειται για μετακίνηση μέσα στην ίδια την αστική περιοχή του Δήμου, είτε αφορά σε διερχόμενη κίνηση από το οδικό δίκτυο του Δήμου.

Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις μετακινήσεις των χρηστών των δικτύων , με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου και συμβατού περιβαλλοντικά , συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού συστήματος και την κατ’  επέκταση αναβάθμιση της περιβαλλοντική ποιότητας και βιωσιμότητας του αστικού χώρου.

Ο Δήμος Δέλτα μέσα από την υλοποίηση του ΣΒΑΚ στοχεύει στα παρακάτω:

 • Βελτίωση της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης των πολιτών με κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, αλλαγή κατεύθυνσης, δημιουργία κόμβων, σηματοδοτήσεις, κ.λ.π) έτσι ώστε είτε να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων από τις κεντρικές οδούς των οικισμών και η διοχέτευσή τους στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο , είτε να παρακαμφθούν τα κέντρα μέσω δόκιμων λύσεων. Ίση αντιμετώπιση κατά το δυνατό όλων των ομάδων πολιτών και μετακινούμενων(ΑΜΕΑ, πεζών), καθώς και κατοίκων ειδικών περιπτώσεων οικισμών (Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων, Οικισμός ΡΟΜΑ «Αγ. Σοφία»), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πεζών(διαβάσεις, πεζοδρόμια)
 • Ολικός σχεδιασμός της πολιτικής στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδών, εύρεση εναλλακτικών λύσεων στάθμευσης, αντιμετώπιση παράνομης στάθμευσης με μέτρα αποτροπής της λόγω αδυναμίας αστυνόμευσης
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου συστήματος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, εστιασμένη στους χρήστες, με τον επανακαθορισμό και βελτιστοποίηση των γραμμών, των στάσεων, των μετεπιβιβάσεων, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς ( ΟΑΣΘ, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ,ΟΣΕΘ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ )
 • Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις και σημάνσεις (οριζόντιες και κάθετες)
 • Υλοποίηση σημειακών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση επικινδύνων σημείων που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές (εργατικές κατοικίες Διαβατών –παλιές και νέες- που συνυπάρχουν με το μελλοντικό Λύκειο Διαβατών, εγκαταστάσεις προσφύγων)
 • Επανασχεδιασμός σε συνεργασία με τον Ο.Λ.Θ., της σύνδεσης με το λιμάνι Θεσσαλονίκης και σχεδιασμός της στάθμευσης βαρέων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή σύνδεσης (Καλοχώρι)
 • Δημιουργία πλήρους και ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων για πεζούς ( με ιδιαίτερη πρόνοια για ΑΜΕΑ), σε ολόκληρη την περιοχή της μελέτης με μέτρα όπως διαπλάτυνση γραμμική ή σημειακή των πεζοδρομίων, υπερυψωμένες διαβάσεις, νησίδες ασφαλείας κ.λ.π.
 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων επί του οδοστρώματος, κυρίως στην περιαστική περιοχή του Δήμου που βρίσκεται σε επαφή με τη Θεσσαλονίκη (Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου) και βελτίωση της συνδεσιμότητας του Δήμου με τους όμορους με όλους τους τρόπους μετακίνησης(πεζή, ποδήλατα κ.λ.π.)
 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των μετακινήσεων των πολιτών (ενδοδημοτικών και διαδημοτικών), μέσω της βελτίωσης της μεταφορικής υποδομής, της ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και της ενίσχυσης των μέσων ήπιας κυκλοφορίας
 • Πρόβλεψη για χωροθέτηση θέσεων δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Ι.Χ., δικύκλων, ποδηλάτων) και ελεγχομένων θέσεων στάθμευσης αυτών.
 • Εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας εμπορικών χρήσεων για ανάπτυξη της οικονομίας
 • Ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης και αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου διαμονής
 • Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, με αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής αγοράς
 • Αύξηση της επισκεψιμότητας της προστατευόμενης περιοχής
 • Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον (ατμοσφαιρική ρύπανση, κυκλοφοριακός θόρυβος, οπτική ρύπανση, κ.λ.π.)
 • Μείωση του φαινομένου αποκοπής περιοχών του Δήμου (barrier effect) λόγω των σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ αλλά και των μεγάλων οδικών αξόνων.

Σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την διαμόρφωση ενός ΣΒΑΚ και μια από τις βασικές διαφορές του σε σύγκριση με τον παραδοσιακό συγκοινωνιακό σχεδιασμό, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Στα πλαίσια κατάρτισης του ΣΒΑΚ διεξάγεται έρευνα ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων εντός του Δήμου Δέλτα, τον εντοπισμό των κύριων προβλημάτων κινητικότητας και την διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Επίσης, σε κάθε στάδιο εκπόνησης του Σχεδίου διοργανώνονται δημόσιες διαβουλεύσεις όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς καθώς και οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους συνδράμοντας στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Δέλτα, καθώς επίσης και για να συμμετάσχετε ενεργά τόσο στην έρευνα των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, όσο και στις δημόσιες διαβουλεύσεις επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Δέλτα: https://svak.dimosdelta.gr/.

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.