Τοπικά

Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 30/05 – Δείτε όλα τα θέματα

Από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρ. Δημοπούλου ανακοινώθηκε το συμβούλιο της προσεχούς Τρίτης με τα παρακάτω θέματα:
“Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Τρίτη 30-5-2017 και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης του εκκαθαριστή της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.
 2. Καθορισμός ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος Δήμου Δέλτα.
 3. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ), λόγω παραιτήσεων.
 4. Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών αυτής.
 5. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών αυτής.
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Παππά Αθανάσιου.
 6. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2017.
 7. Έγκριση καταβολής στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δέλτα ποσού 52.000 €, από «έσοδα υπέρ Σχολείων ως ποσοστού επί του Δημοτικού Φόρου».
 8. Αποδοχή ποσού 3.292,41 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης αυτών, αποχαρακτηρισμός ειδικευμένου εσόδου και 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 9. Αποδοχή ποσού 2.704,00 € από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS
  «Διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών μέσω της αξιοποίησης των εκπαιδευτικών δομών για παιδιά και ενήλικες» και 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  10.Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην Δωδεκανησιακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
  11.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δέλτα στη συνδιοργάνωση με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, της εκδήλωσης του «Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού» και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών αυτής.
  12.Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ελαστικών επισώτρων, διαφόρων αναλωσίμων ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα 2017-208».
  13.Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ελαιολιπαντικών Δήμου Δέλτα 2017-2018».
  14.Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα 2017-2018».
 10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα.
  16.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Σίνδου, για τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου για τη διάσωση και διάδοση της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας του Δήμου Δέλτα.
  17.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του Αλτίνογλου Παναγιώτη του Χαράλαμπου.
  18.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του Παπαδόπουλου Νικολάου του Γεωργίου.
  19.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του Θεοχαρίδη Δημητρίου του Χαράλαμπου.
  20.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. της εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. και της εταιρείας ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
  21.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.
 11. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
  23.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών μικρής αξίας (πάγιας προκαταβολής).
  24.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δέλτα.
  25.Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δέλτα, με την εταιρεία ELPEDISON A.E.
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σκουλαριώτη Δημήτριου.
  26.Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Δέλτα.
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Οχημάτων, κ. Καμανά Δημήτριου.
  27.Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2016-
  2017 Δήμου Δέλτα».
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Βαμβάκου Ευάγγελου.
  28.Έγκριση του κειμένου για την υπογραφή Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού(escrow account) μεταξύ του Δήμου Δέλτα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
  29.Έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακής σήμανσης απόδοσης σε κυκλοφορία της οδού Α. Παπανδρέου Δ.Κ. Σίνδου Δήμου Δέλτα».
  30.Έγκριση πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 164, της Δ.Κ. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα.
  31.Έγκριση αιτήματος μετατροπής των χρηματικών υποχρεώσεων, προσκύρωσης και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, που προέκυψαν από την υπ΄ αριθ. 89/81 διορθωτική πράξη, σε γη, λόγω αδυναμίας καταβολής τους.
  32.Γνωμοδότηση για εξαγορά έκτασης, η οποία έχει απωλέσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014, στο αγρόκτημα Καλοχωρίου.
  33.Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντηρήσεις Φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Δέλτα», αριθ. μελέτης 17/2015.
  34.Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς το αλιευτικό καταφύγιο Λουδία», αριθ. μελέτης 32/2015.
  35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Καλοχωρίου», αριθ. μελέτης 6/2013.
  36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μαλγάρων», αριθ. μελέτης 10/2013.
  37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός και διαμόρφωση Μυγδόνειου Αθλητικού Κέντρου Χαλάστρας», αριθ. μελέτης 29/2012.
  38.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση και βυθομετρήσεις στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Δ.Ε. Χαλάστρας».
  39.Έγκριση παραλαβής της «Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης» και «Στατικής μελέτης», της μελέτης «Ωρίμανση φακέλου για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Δ.Κ. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα».
Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.