LifeΘέμαΤοπικά

ΔΕΥΑΔΔ: Πεπραγμένα, βιωσιμότητα και αναπτυξιακές προοπτικές

Το περίφημο συμβούλιο για το νερό, υπήρξε για πολλά χρόνια ζητούμενο, για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Άλλωστε αυτή η συζήτηση ξεκινά από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου Δέλτα και έφτανε μέχρι και τις μέρες μας με ένταση και με πολλά υπονοούμενα και αιχμές πάνω στις οποίες κάποιοι είχαν πλάσει το δικό τους αφήγημα.

Το συμβούλιο για το νερό έγινε λοιπόν με την προεδρία του Σπύρου Σταματάκη, σε ένα ανοικτό συμβούλιο όπου ακούστηκαν όλες οι φωνές, ακούστηκαν πράγματα για τις περασμένες διοικήσεις και τα πεπραγμένα τους, άλλα και εξόχως σημαντικά πράγματα για το παρόν και το μέλλον της ΔΕΥΑΔΔ.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔΔ κ. Σπύρος Σταματάκης πραγματοποίησε μια πλήρη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση της κατάστασης της ΔΕΥΑΔΔ. Τι βρήκε, τι έκανε και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον, θέτοντας το δημοτικό συμβούλιο προ των ευθυνών του και ζητώντας από τις παρατάξεις και τους συμβούλους να αποφασίσουν για το πως θα πορευτεί η ΔΕΥΑΔΔ.

Αρχικά οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο από τα αντλιοστάσια ήταν πραγματικά μια γροθιά στο στομάχι και φανέρωσαν την αδιαφορία των προηγούμενων διοικήσεων σχετικά με την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει τα αντλιοστάσια, η οποία ήταν απλά ΑΘΛΙΑ και θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι επέτρεψαν να είναι αυτή η εικόνα τους.

Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν μέσα από την παρουσίαση του προέδρου της ΔΕΥΑΔΔ κ. Σπύρου Σταματάκη.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η ΔΕΥΑ Δέλτα έχει στην αρμοδιότητα της, Δίκτυα και Εγκαταστάσεις που επεκτείνονται σε έκταση 308,9 km2 , και οφείλει να εξυπηρετεί, 45.839 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή το 2011 και 50.000 εισερχόμενους που ζουν και λειτουργούν στα όρια του Δήμου.

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Περίπου 380 χλμ.  το νεότερο τμήμα του είναι κατασκευασμένο προ 20ετίας με τεράστια λειτουργικά προβλήματα (βάνες, αμίαντο κλπ.)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Υπάρχουν 10 αντλιοστάσια Ύδρευσης στα 9 Διαμερίσματα του Δήμου. Παρελήφθησαν με μεγάλες ανάγκες σε βασικές επισκευές και εξοπλισμό.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΑΤΟΣ

Υπάρχουν 7 δεξαμενές Ύδατος στα όρια του Δήμου Δέλτα

ΕΞΥΓΙΑΝΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Υφίστανται 3 εξυγιαντήρια για την απομάκρυνση κυρίως βαρέων μετάλλων που υπάρχουν στο νερό των Γεωτρήσεων της ΔΕ Αξιού. 

Το ένα εκ των τριών, στη Βραχιά, λειτούργησε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα άλλα δύο υπολειτουργούν.

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Η ΔΕΥΑΔΔ χρησιμοποιεί 9 γεωτρήσεις. Εκ των οποίων οι 7 είναι ιδιοκτησία της και οι 2 ιδιοκτησία της ΕΥΑΘ ΑΕ.

ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ

Κυρίως λειτουργούν ως φλοτέρ και δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης.

Παρουσιάζουν προβλήματα στατικής επάρκειας και χρίζουν σημαντικών επεμβάσεων

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

335 χλμ, στην αρμοδιότητά μας είναι μόνο η Δ.Ε. Χαλάστρας και η Δ.Ε. Αξιού με πολλά λειτουργικά προβλήματα στο βαρυτικό Χαλάστρα, αλλά και στο υπό κενό δίκτυο λόγω κακής αρχικής κατασκευής, παρ’ όλα αυτά γίνονται παρεμβάσεις και στο δίκτυο αποχέτευσης του Δ.Ε. Εχεδώρου.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Υπάρχουν 9 αντλιοστάσια στη ΔΕ Χαλάστρας, (5 εξυπηρετούν το βαρυτικό δίκτυο και 4 το δίκτυο υπό κενό).

Ιδιαίτερα τα αντλιοστάσια βαρυτικού Χαλάστρας (5) χρειάζονται ολική ανακατασκευή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Στο Δήμο Δέλτα σήμερα λειτουργούν η ΕΕΛ Χαλάστρας  & η Ε.Ε.Λ. Κυμίνων Μαλγάρων.

ΔΥΚΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Περίπου  169 χλμ. στα 9 διαμερίσματα του Δήμου.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

Υπάρχουν 5 αντλιοστάσια στην Δ.Ε. Χαλάστρας και πλέον 4  νέα αντιπλημμυρικά αντλιοστάσια  στη Δ.Ε. ΑΞΙΟΥ.

Στα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, υπάγεται και όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που υπάρχει στο τμήμα ύδρευσης και Αποχέτευσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ

Υπήρχε από το Δήμο, παραχωρημένος χώρος στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Χαλάστρας (τμήμα του Ισογείου), με κάποια από γραφεία να χρησιμοποιούνται και ως αποθήκη.

Οι υποδομές των γραφείων ήταν γενικά, παλαιωμένες, ελλιπείς χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των πελατών και των υπαλλήλων με προβληματικά δίκτυα υπολογιστών, ανεπαρκείς λογισμικά, χωρίς τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και συνεργατών.

Ένα περιβάλλον που σίγουρα δεν εμπνέει ούτε επαγγελματισμό ούτε αξιοπιστία.

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η επιχείρηση για σχεδόν 10 χρόνια, δεν κατάφερε να αναπτύξει μηχανισμό για τακτική καταμέτρηση ενδείξεων και έκδοση λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης.

Εισέπραττε αποσπασματικά από συγκεκριμένες Δ.Κ βασισμένη σε ένα μη ενημερωμένο και ελλιπές μητρώο καταναλωτών.

Μια αδικία σε βάρος συγκεκριμένων Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Το 2018 η επιχείρηση αποφάσισε να εκδώσει εσπευσμένα μαζικούς λογαριασμούς που σε κάποιες περιπτώσεις  περιλάμβαναν χρεώσεις  πενταετίας.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παραλάβαμε έναν τεράστιο όγκο ενστάσεων (3.754), που αφορούσαν κυρίως αμφισβήτηση των λογαριασμών που είχαν εκδοθεί το 2018 αλλά και συσσωρευμένες ανέλεγκτες ενστάσεις και αιτήσεις προηγούμενων ετών.

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Οι ανείσπρακτες οφειλές καταναλωτών τον Οκτώβριο του 2019 που αναλάβαμε ανέρχονταν στο ποσό των 5.158.000 €.

 Και τα υπόλοιπα των προμηθευτών που ήταν προς πληρωμή ήταν αντίστοιχα 343.000 €.

ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 Συνολικά 778.000 €

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕΥΑΔΔ

 • Ένα ΙΧ επιβατικό δωρεά Δημότη
 • Ένα μικρό ημιφορτηγό του άλλοτε Δήμου Χαλάστρας
 • Δύο οχήματα τύπου ΒΑΝ για τις ανάγκες των συνεργείων

ΕΥΑΘ – ΧΡΕΟΣ

Για τη χρονική περίοδο των ετών 2013 – 2020, η ΔΕΥΑΔΔ είχε τότε ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΕΥΑΘ ΑΕ συνολικού ποσού 14.383.798,00 €.

Έχουν ασκηθεί κατά της ΔΕΥΑ δύο αγωγές.

Η μία για οφειλές ποσού 7.858.444,85 € και η άλλη για  οφειλές ποσού 2.617.759,24 €.

Για την πρώτη, είχε εκδοθεί η με αριθμό 10643/2018 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία υποχρεώνει τη ΔΕΥΑΔΔ να καταβάλλει το ανωτέρω ποσό πλέον νομίμων τόκων και δικαστικής δαπάνης.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

 • Πρόστιμο ΕΔΕΛ, 1.700.000 €.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 78.627,38 €
 • ENERGON, 65.521,60 €
 • ΥΔΡΟΦΙΛΗ, 80.653,32 €
 • O.T.S., 8093,40 €
 • Καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Καταγγέλλονται οι σημαντικές καθυστερήσεις των μετρήσεων από τους κατοίκους Καλοχωρίου, Σίνδου, Χαλάστρας και Ανατολικού).

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το μόνο έργο που ήταν σε εκκρεμότητα ήταν το έργο: Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Κυμίνων Μαλγάρων.

Οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί από το 2016. 

Υπήρξε Διοικητική παραλαβή αλλά όχι οριστική γιατί εκκρεμούσε η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ.

Η επιχείρηση κωλυσιεργούσε τον ορισμό των Τελών Σύνδεσης για την περιοχή και γενικά τη διαδικασία των συνδέσεων με τα ακίνητα προκειμένου να υπάρξουν λύματα και να δρομολογηθεί η λειτουργία.

Ελλείψει Τεχνικής Υπηρεσίας και δεδομένης της ανάγκης υλοποίησης έργων, στην προηγούμενη περίοδο έγιναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες για σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με διάφορους φορείς (αρχικά με το Δήμο Δέλτα) που όλες κατέληξαν σε Δήλωση Αδυναμίας Υλοποίησης Έργων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ από το 2011

Η τότε και μέχρι πρόσφατα, ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική απέρρεε από μια σειρά αποφάσεων που πάρθηκαν αρχικά το 2011 κατά τη σύσταση της επιχείρηση και έπειτα κατά περίπτωση μέχρι και το 2019.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η τιμή χρέωσης στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης ήταν ίση με την τιμή αγοράς από την ΕΥΑΘ καθώς και ότι δεν προβλεπόταν χρέωση για τα Δημοτικά Ακίνητα.

Τα συμπεράσματα των μελετών βιωσιμότητας που εκπονήθηκαν στην πορεία συγκλίνουν στην άποψη της επιβεβλημένης αλλαγής της Τιμολόγησης προκειμένου η επιχείρησης να ανακτά τουλάχιστον τα λειτουργικά της κόστη. Το θέμα θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Προβληματική, δύσκολα αναστρέψιμη κατάσταση.

Πιθανό τότε, το σενάριο για διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης με τις αρμοδιότητες και τα προβλήματα να μεταφέρονται στο Δήμο, να ήταν πολύ ισχυρό.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΣ

Σας θυμίζω ότι στην αρχή της θητείας μας επιλέξαμε να επικοινωνήσουμε την κατάσταση που παραλάβαμε, κι έτσι οργανώσαμε μια σειρά επαφών για ενημέρωση.

Στο τεύχος που δημοσιεύσαμε τότε, (τον Μάιο του 2020) προς ενημέρωση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και όλων των Τοπικών συμβουλίων (…συμμετείχατε οι περισσότεροι από εδώ μέσα και πιθανόν να το έχετε κρατήσει….) αναφέραμε αυτολεξεί ότι θα επιτείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των παρακάτω.

 • Νέα ορθολογική Διοικητική Οργάνωση και Αυτόνομη εταιρική παρουσία
 • Αναζήτηση Χρηματοδοτήσεων από ΕU.
 • Ψηφιακή παρακολούθηση Υδρομέτρων και Δικτύων
 • Αντικατάσταση Δικτύων και πεπαλαιωμένων λοιπών υποδομών
 • Δυνατότητα Ενημέρωσης αναφορικά με την Ορθολογική κατανάλωση του Νερού
 • Αλλαγή Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Εξωστρέφεια

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔΔ

 • Να εφαρμοστεί νέα Τιμολογιακή Πολιτική, που θα επιτρέπει στην εταιρεία να ανακτά τόσο τις δαπάνες λειτουργείας και συντήρησης των υποδομών της, όσο και το χρηματοοικονομικό κόστος.
 • Να μειωθεί η δαπάνη αγοράς νερού από την ΕΥΑΘ, μέσω της μείωσης του ποσοστού του μη τιμολογούμενου νερού, που οφείλεται σε φυσικές απώλειες 40% και εμπορικές απώλειες 42%, δηλαδή σε ένα συνολικό ποσοστό 82%.
 • Να αυξηθούν τα έσοδα, μέσω μείωσης των εμπορικών απωλειών της επιχείρησης, από ένα ποσοστό που υπολογίζεται σήμερα που αγγίζει το 45%,σε ποσοστό κάτω του 1%.

Με σωστή οργάνωση του μηχανισμού μετρήσεων υδρομετρητών, έκδοσης λογαριασμών κ είσπραξης οφειλών.

 • Να μηδενιστεί την δαπάνη παραγωγής και επεξεργασίας νερού, από τις υφιστάμενες ακατάλληλες γεωτρήσεις. Σήμερα η ΔΕΥΑΔΔ παράγει από τις γεωτρήσεις της περίπου 1.500.000 μ3. ετησίως.
 • Και μακροπρόθεσμα να διερευνηθεί η δυνατότητα να καταστεί η ΔΕΥΑΔΔ ανεξάρτητη από την ΕΥΑΘ  με δική της παραγωγή κατάλληλου  νερού  για την περιοχή. (Κατασκευή Διυλιστηρίου Νερού).

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στον δικό μας σχεδιασμό, ήταν επιβεβλημένη η μετεγκατάσταση, προκειμένου να οικοδομηθεί μια σύγχρονη υπηρεσία που να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες και παράλληλα να έχει προοπτική ανάπτυξης.

Έτσι η ΔΕΥΑΔΔ εκκίνησε διαδικασία μίσθωσης ακινήτου, ελλείψει δυνατότητας να εγκατασταθεί σε δημοτικό ακίνητο και προχώρησε στην οργάνωση ενός χώρου που έχει τις βάσεις να εξυπηρετεί ποιοτικά την κοινωνία του Δήμου Δέλτα για αρκετά χρόνια ακόμα.

Κινηθήκαμε βάσει της τρέχουσας οικονομικής δυναμικής της Επιχείρησης χωρίς παράλληλα να παραμεληθεί καμία άλλη δραστηριότητα της.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ταυτόχρονα με την μετέγκατασταση των κεντρικών γραφείων, ιδρύσαμε τέσσερα νέα γραφεία  στις δημοτικές ενότητες Εχεδώρου και Αξιού για την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών. Σίνδο -Διαβατά- Καλοχώρι και Κύμινα (προσφάτως αιτηθήκαμε επιπλέον παραχώρηση χώρου στη Μαγνησία)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων και  σύγχρονων λογισμικών για όλα τα τμήματα  της επιχείρησης και όλα τα γραφεία.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔΔ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ σε χώρο που διαμορφώθηκε στην ΕΕΛ Χαλάστρας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών (e- services)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Για ενημέρωση – επικοινωνία με τον δημότη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS 

Για ειδοποιήσεις της επιχείρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ YDATA

Ηλεκτρονικές πληρωμές – πρόσβαση στην καρτέλα καταναλωτή.

APPLICATION

Για δηλώσεις βλαβών και αιτημάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Στην έδρα της ΔΕΥΑΔΔ μέσω P.O.S  (Υπηρεσία  e-pay).

G.I.S.

Ψηφιακή χαρτογράφηση  (τμήματος)  δικτύων και υποδομών της επιχείρησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και ΕΝ ISO 9001:2015. 

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης ήταν  απαραίτητη προϋπόθεση στη ΔΕΥΑ ώστε να είναι δυνατή η απευθείας χρηματοδότηση της υπηρεσία μας από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του ΥΠΕΣ, και να μην λειτουργεί εξαρτημένα και στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων με άλλους πιστοποιημένους φορείς για την υλοποίηση έργων υποδομής.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

 • ΕΔΕΛ, 1.700.000 €
 • Πρόστιμο Βιολογικού Χαλάστρας, 370.000 €.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, πληρώθηκε.
 • ENERGON Έγινε εξωδικαστικός συμβιβασμός, αναμένεται η απόφαση προκειμένου να εξοφληθεί.
 • ΥΔΡΟΦΙΛΗ, πληρώθηκε.
 • O.T.S., € πληρώθηκε.
 • Καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Πάρθηκαν σειρά αποφάσεων και έγινε αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, τακτική έκδοση λογαριασμών) (70 ατόμων)
 • Καταγγελίες Αποκεντρωμένη «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ»,

  Αποστολή στοιχείων στην Αποκεντρωμένη

 • Απάντηση της Αποκεντρωμένης για νομιμότητα των αναθέσεων.
 • Αναφορά προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα τα προσόντα του Αν. Γενικού Δ/ντη Πολίτη Γεώργιου.
 • Απάντηση Αποκεντρωμένης για την νομιμότητα της θέσης.

ΕΡΓΑ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΣΙΝΔΟΣ

1.     Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης  Φ200 στις σιδηροδρομικές γραμμές, 350 μέτρα.

2.     Πλήρη ανακατασκευή μηχανικού εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο ύδρευσης και κτιριακή αναβάθμιση (περίφραξη κλπ.).

3.     Καθαρισμός στο 65 % των φρεατίων όμβριων.

4.     Επέκταση δικτύου Φ 63, 1500 μέτρα.

5.     Επέκταση δικτύου Φ 90, 600 μέτρα.

6.     Εκπόνηση μελέτης για  νέο δίκτυο όμβριων περιοχή Βιζιώτικα.

ΔΙΑΒΑΤΑ-ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

1.     Αντικατάσταση σπασμένου αγωγού 210 μέτρα Φ 250, 16 atm, διαχρονική διαρροή.

2.     Αντικατάσταση αγωγού 1500 μέτρα Φ 250 16 atm.

3.     Αντικατάσταση αγωγού 1400 μέτρα Φ 200 16 atm.

4.     Ολική ανακατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης Διαβατών.

5.     Ολική ανακατασκευή αντλιοστασίου ύδρευσης Εργατικών Κατοικιών Διαβατών.

6.     Περιφράξεις αντλιοστασίων – εταιρεία Security.

7.     Νέο δίκτυο ύδρευσης επέκταση 180 μέτρα ,Φ 90.

8.     Καθαρισμός φρεατίων όμβριων 70 %.

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

1.     Νέος αγωγός 1200 μέτρα Φ 200.

2.     Πλήρη ανακατασκευή αντλιοστασίου Καλοχωρίου.

3.     Μερική ανακατασκευή όμβριων αντλιοστασίου Καλοχωρίου (σωληνώσεις).

4.     Πλήρη ανακατασκευή γεώτρησης (Καραγιάννη).

5.     Νέα γεώτρηση στον χώρο του αντλιοστασίου.

6.     Ανακατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης νερού 1000 κυβικών.

7.     Καθαρισμός φρεατίων όμβριων 60 %.

8.     Εκπόνηση μελέτης στην περιφέρεια μερικής αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.

9.     Νέο δίκτυο όμβριων σε συνεργασία με ιδιώτες 380 μέτρα, οδός Αρκαδίου.

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

1.     Επαναλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Χαλάστρας.

2.     Πλήρη ανακατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης.

3.     Πλήρη ανακατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων όμβριων.

4.     Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης.

5.     Επεκτάσεις δικτύων όμβριων.

6.     Καθαρισμός φρεατίων όμβριων 70 %.

7.     Ανακατασκευή γεωτρήσεων (Αθλητικό Κέντρο & Κτηνοτροφικό Πάρκο).

8.     Καθαρισμών αντιπλημμυρικών τάφρων εντός του οικισμού.

9.     Υδροδότηση στην περιοχή Καλύβες Χαλάστρας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

1.     Νέος αγωγός όμβριων 180 μέτρα Φ600.

2.     Πλήρη ανακατασκευή αντλιοστασίων Υδατόπυργου (σωληνώσεις & Η/Μ).

3.     Επικαιροποίηση μελέτης για νέο δίκτυο ύδρευσης.

4.     Καθαρισμός φρεατίων όμβριων 60 %.

ΚΥΜΙΝΑ – ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ – ΒΡΑΧΙΑ

1.     Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού Κυμίνων – Μαλγάρων (παραλαβή).

2.     Έναρξη της 1ης φάσης για την σύνδεση των ακινήτων με την αποχέτευση.

3.     Χρηματοδότηση και διαδικασία διαγωνισμού για την 2η φάση.

4.     4 νέα αντλιοστάσια όμβριων αντιπλημμυρικά.

5.     Καθαρισμός τάφρων και γεφυρών όμβριων.

6.     Κατασκευή οικίσκου στην γεώτρηση Βραχιάς.

7.     Μερική ανακατασκευή εξαγυντηρίων Κυμίνων και Μαλγάρων.

8.     Παροχές υδροδότησης εξυπηρέτησης αγροτών.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Εκπόνηση μελέτης και δημοπράτηση για την υπηρεσία: ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ψηφιακά υδρόμετρα). Προκήρυξη  Ανοικτού Διαγ/σμου με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

1.     Εκπόνηση μελέτης – ένταξη έργου στο ΥΜΕΠΕΡΑ δημοπράτηση του έργου : «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης για του οικισμούς Κυμίνων και Μαλγάρων από το αντλιοστάσιο της χαλάστρας», Π/Υ 5.702.000 €.

Υποβολή Πρότασης 14.05.2021, Ένταξη πράξης 23.12.2021, Δημοπράτηση 20.05.2022.

2.     Μελέτη – ένταξη – δημοπράτηση έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Δέλτα», πρόγραμμα Τρίτσης 10.000.000 € (αφορά τους οικισμούς Χαλάστρα – Κύμινα – Μάλγαρα).

Υποβολή Πρότασης 09.12.2020, Ένταξη πράξης 02.03.2022, ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προσφορών

3.     Μελέτη – υποβολή για ένταξη Τρίτσης εκτός μέτρου του έργου: «Οριστική ύδρευση Δήμου Δέλτα», 15.000.000 € (αφορά Ανατολικό – Καλοχώρι – Σίνδο – Διαβατά – Νέα Μαγνησία).

4.     Ένταξη χρηματοδότηση δημοπράτηση β φάση συνδέσεων Δ.Ε. Αξιού, 632.000 €.

5.     Μελέτη και υποβολή ΕΣΠΑ 2021-2027 του έργου: «Κατασκευή νέου αγωγού από το αντλιοστάσιο Δ.Κ. Κυμίνων προς αντλιοστάσιο Δ.Κ. Βραχιάς, 1.700.000 €.

6.     Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων υδάτων στον οικισμό Αγίας Σοφίας στην Δ.Κ. Διαβατών Δήμου Δέλτα, 5.785.000 €.

7.     Διαμόρφωση και επένδυση στραγγιστικής τάφρου όμβριων υδάτων Δ.Κ. Βραχιάς Δήμου Δέλτα, 240.000 €.

8.     Μελέτη του έργου: Δίκτυο όμβριων υδραυλική μελέτη αποστράγγισης όμβριων υδάτων ανατολικού τμήματος Δ.Κ. Σίνδου Δήμου Δέλτα, 3.500.000 € (ανάκαμψη).

9.     Μελέτη για το έργο: Ανακατασκευή – αναβάθμιση Ε.Ε.Λ Χαλάστρας, 7.582.000 €.

10.   Μάστερ πλαν, 250.000 €.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΥΑΔΔ

ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Λογαριασμοί – χρεώσεις ανά έτος αναφοράς

20192020Α2021
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθένΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθένΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθέν
ΔΙΑΒΑΤΑ297.932214.923436.839251.245358.337190.205
Ν.ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ7.2505.14810.8776.4708.6804.409
ΜΑΓΝΗΣΙΑ201.077140.747274.572158.444227.552110.618
Σύνολο506.259360.818722.288416.159594.569305.232
ΕΥΑΘ678.762755.351305.254
Διαφορά-172.503-33.063289.315
Διαφορά (σήμερα)-317.944-339.192-22

ΧΑΛΑΣΤΡΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

Λογαριασμοί – χρεώσεις ανά έτος αναφοράς

20192020Α2021
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθένΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθένΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθέν
ΧΑΛΑΣΤΡΑ240.933132.604323.924189.982189.353105.428
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ67.15640.89987.29356.06273.22246.463
Σύνολο308.089173.503411.217246.044262.575151.891
ΕΥΑΘ711.738722.667345.641
    
Διαφορά-403.649-311.450-83.066
Διαφορά (σήμερα)-538.235-476.623-193.750

ΣΙΝΔΟΣ

Λογαριασμοί – χρεώσεις ανά έτος αναφοράς

20192020Α2021
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθένΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθένΣυνολικό ΠοσόΕισπραχθέν
ΣΙΝΔΟΣ258.127170.524507.155249.843292.268159.154
Σύνολο258.127170.524507.155249.843292.268159.154
ΕΥΑΘ660.795677.058311.529
    
Διαφορά-402.668-169.903-19.261
Διαφορά (σήμερα)-490.271-427.215-152.375

ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΧρήσηΣυνολικό Ποσό ΤιμολόγησηςΕισπραχθένΥπόλοιπο
ΚΑΛΟΧΩΡΙ Α’ 2019127.42996.07528.056
ΚΑΛΟΧΩΡΙ Β’ 2019116.55583.22130.140
ΚΑΛΟΧΩΡΙ Α’ 2020124.64089.45432.385
ΚΑΛΟΧΩΡΙ Β’ 2020254.222105.754116.801
ΚΑΛΟΧΩΡΙ Α’ 2021260.580137.767109.889
Σύνολο883.426512.271317.271

ΑΞΙΟΣ

ΧρήσηΣυνολικό Ποσό ΤιμολόγησηςΕισπραχθένΥπόλοιπο
ΑΞΙΟΣ Α’ 201976.40055.24120.705
ΑΞΙΟΣ Β’ 201975.99552.98822.591
ΑΞΙΟΣ Α’ 2020131.17264.10764.322
ΑΞΙΟΣ Β’ 2020107.07256.69847.759
ΑΞΙΟΣ Α’ 202197.74546.36650.937
Σύνολο488.384275.400206.314

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αριθμός Διακανονισμών3.956
Σύνολο Αρχικής Αξίας Λογαριασμών2.986.411
Αριθμός συμβολαίων / Εγγυήσεις810
Ενστάσεις που διεκπεραιώθηκαν3.104

ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 28/03/2022

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ553.517
ΒΡΑΧΙΑ50.874
ΔΙΑΒΑΤΑ912.155
ΚΑΛΟΧΩΡΙ986.884
ΚΥΜΙΝΑ388.373
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ561.429
Ν.ΜΑΛΓΑΡΑ218.465
ΣΙΝΔΟΣ1.220.455
ΧΑΛΑΣΤΡΑ1.331.211
Σύνολο6.223.363

Λειτουργικές Δαπάνες

Κατηγορία Δαπάνης201820192020
Μισθοδοσία302.521365.222327.457
Τηλεπικοινωνίες06.7735.114
Ηλεκτρικό ρεύμα34.19730.83949.791
ΕΥΑΘ1.961.9992.051.2952.155.076
Εφαρμογές Η/Υ7.3169.46222.996
Λογιστική Υποστήριξη3.8444.63721.287
ΣΥΝΟΛΟ2.309.8772.468.2282.581.720

KYBIKA

Μετρήσεις – χρεώσεις κυβικών ανά έτος αναφοράς

Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ201820192020Σύνολο
ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ1.544.8701.699.2872.218.4105.462.567
ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ317.949603.410670.0131.591.372
ΣΥΝΟΛΟ1.862.8192.302.6972.888.4237.053.939

Μετρήσεις – χρεώσεις κυβικών ανά έτος αναφοράς (ΕΥΑΘ)

Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ201820192020Σύνολο
ΕΥΑΘ (ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ)3.136.3823.027.7333.192.4249.356.539
ΕΥΑΘ (ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)1.774.0521.678.5141.819.1065.271.672
ΕΥΑΘ ΣΥΝΟΛΟ4.910.4344.706.2475.011.53014.628.211

Διαφορά μετρήσεων κυβικών ανά έτος αναφοράς

Κατηγορία201820192020Σύνολο
Ύδρευση1.862.8192.302.6972.888.4237.053.939
ΕΥΑΘ4.910.4344.706.2475.011.53014.628.211
Διαφορά κυβικών-3.047.615-2.403.550-2.123.107-7.574.272

Χρέος ΕΥΑΘ

 • Συναντήσεις με ΕΥΑΘ,
 • με Νομικούς και Υπηρεσιακούς Παράγοντες  για την συμφωνία του χρέους.
 • Υποβάλλαμε πρόσθετους λόγους για το διαχωρισμό του χρέους Δήμος –ΔΕΥΑΔΔ.
 • Εκπόνηση  από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας «Πραγματογνωμοσύνη για τις απώλειες νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα», (τεκμηριώνει απώλειες ύψους 38%, τις οποίες και αποδέχθηκε η ΕΥΑΘ και απομείωσε αντίστοιχα το ποσό).
 • Απόφαση ΕΥΑΘ ΑΕ για απομείωση του χρέους στα 6.800.000
 • Αίτηση και Χρηματοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών (3.000.000 από ληξιπρόθεσμες Οφειλές ΟΤΑ).
 • Συμφωνητικό Μνημόνιο (συνημμένο στο φάκελο)

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Δ.Ο.Υ.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 28/03/2022

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ553.517
ΒΡΑΧΙΑ50.874
ΔΙΑΒΑΤΑ912.155
ΚΑΛΟΧΩΡΙ986.884
ΚΥΜΙΝΑ388.373
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ561.429
Ν.ΜΑΛΓΑΡΑ218.465
ΣΙΝΔΟΣ1.220.455
ΧΑΛΑΣΤΡΑ1.331.211
Σύνολο6.223.363

Απόφαση Δ.Σ.  230/2021 «Έγκριση διαδικασίας για βεβαίωση οφειλών σε Δ.Ο.Υ.»

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ 2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Α’ 2020 – Β’ 2020ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ-ΣΙΝΔΟΣ-ΧΑΛΑΣΤΡΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ1.640.660
   
   
ΕΞΟΔΑ (1/1/2020 – 31/12/2020)Κατηγορία Δαπάνης 
Μισθοδοσία327.457
Τηλεπικοινωνίες5.114
Ηλεκτρικό ρεύμα49.791
ΕΥΑΘ2.155.076
Εφαρμογές Η/Υ22.996
Λογιστική Υποστήριξη21.287
Συμβάσεις- Αναθέσεις811.182
 ΣΥΝΟΛΟ3.392.902
   
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ -1.742.242

* Επισημαίνουμε τις αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ και το αδιέξοδο όλων των ΔΕΥΑ της χώρας λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους – πρόβλημα με την λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Είναι δεδομένο ότι όλα αυτά που παρουσιάστηκαν σήμερα, εδώ στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, έχουν πραγματοποιηθεί  με τις ίδιες δυνάμεις της ΔΕΥΑΔΔ και δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβούλιο, το στελεχιακό δυναμικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ΔΕΥΑΔΔ για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Ελπίζω να έχετε κατανοήσει όλοι, τι έχει γίνει στη ΔΕΥΑΔΔ τα τελευταία χρόνια και το μέγεθος των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.  

Ταυτόχρονα, σήμερα πρέπει να απαντηθούν τέσσερα, βασικά για την ΥΠΑΡΞΗ της ΔΕΥΑΔΔ, ερωτήματα.

 • Πρώτο, και δια του νόμου επιβαλλόμενο έχει να κάνει με την αποστολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία.
 • Δεύτερο, η ουσιαστική στήριξη του δήμου με άμεση χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΔΔ με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου…

Εναλλακτικά,

 • Τρίτο, η απορρόφηση της ΔΕΥΑΔΔ από τον δήμο.
 • Τέταρτο, την παραχώρηση του δικτύου και διαχείρισης του νερού στην ΕΥΑΘ.
Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.