Τοπικά

Αύριο(21/03) το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε όλα τα θέματα

Στην συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Τρίτη 21-3-2017 και ώρα 19:00΄ έχουν τεθεί για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Παππά Αθανάσιου.
 
1. Επιλογή τράπεζας για τη συνεργασία της με το Δήμο Δέλτα.
2. Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών, Δήμου Δέλτα.
3. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων της αυτοτελούς διαχείρισης του κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη, οικονομικού έτους 2016.
4. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2017.
5. Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών αυτής.
6. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου Δέλτα στα πλαίσια της επετείου της 25ης Μαρτίου και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών αυτής.
7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δέλτα στη διοργάνωση του 12ου Διεθνή Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών αυτής.
 8. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Δέλτα.
9. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
10.Εξέταση αιτήματος της εταιρείας THESSALONIKI LOGISTICS ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
11.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
12.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
13.Έγκριση διόρθωσης εγγραφής οφειλών σε χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, της ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.
14.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, της ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
15.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, της Παπανικολάου Χρυσούλας του Παναγιώτη.
16.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του Στοΐδη Ανέστη του Στόικου.
 17.Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του Αναστασιάδη Νικόλαου του Κυριάκου.
18.Έγκριση ή μη, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, στον Παναγόπουλο Γεώργιο.
19.Έγκριση ή μη, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, στην Ηλιάδου Άννα του Δημητρίου.
20.Επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων του προγράμματος «Management of riparian habitats and visitors, dissemination of knowledge and public awareness in the protected areas» με το ακρωνύμιο “IT PROTECTED”.
21.Έγκριση αποδοχής του αιτήματος της Αναστασοπούλου Χριστίνας του Σταύρου, για παραίτηση από τη μίσθωση του υπ΄ αριθ. 1166(2) αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Χαλάστρας, λόγω συνταξιοδότησης.
22.Έγκριση αποδοχής του αιτήματος του Πέτσου Θωμά του Νικολάου, για παραίτηση από τη μίσθωση του υπ΄ αριθ. 599(123) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χαλάστρας, λόγω συνταξιοδότησης. 23.Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα, έτους 2017-2018».
24.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
25.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δέλτα.
26.Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της «Προμήθειας Ελαιολιπαντικών Δήμου Δέλτα 2016-2017», (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).
27.Έγκριση ακύρωσης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, της Λιάντη Πουλχερίας του Νικολάου, λόγω μη άσκησης του επαγγέλματος.
 
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σκουλαριώτη Δημήτριου.
 
28.Καθορισμός της διαδικασίας οικονομικής επιχορήγησης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Δέλτα.
29.Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Δέλτα.
30.Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες μεταφοράς, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων».
 
Εισηγήσεις Προέδρου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δέλτα κας Μπαλλογιάννης Ελένης.
 
31.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 19/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού και Έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., για το οικονομικό έτος χρήσης 2015».
32.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 20/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. που αφορά «Έγκριση διάθεσης κερδών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., του οικονομικού έτους 2015».
 
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Βαμβάκου Ευάγγελου.
 
33.Έγκριση διοικητικής αποβολής του αυθαίρετα κατέχοντα κ. Δελίτσκου Θεοδώρου, από τμήμα δημοτικού αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Καλοχωρίου.
34.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Χαλάστρας».
35.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Δέλτα».
36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή θέσεων ταφής και διαμόρφωση χώρου στα κοιμητήρια Διαβατών», αριθ. μελέτης 5/2015.
37.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες αντιμετώπισης πλημμυρών στους οικισμούς του Δήμου Δέλτα – έκτακτη ανάγκη – Σεπτέμβριος 2016», αριθ. μελέτης 21/2016.
38.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση θεομηνιών – έκτακτη ανάγκη – Σεπτέμβριος 2016», αριθ. μελέτης 22/2016 (ανάδοχος Βουδούρης Ζαφείρης).
39.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση θεομηνιών – έκτακτη ανάγκη – Σεπτέμβριος 2016», αριθ. μελέτης 22/2016 (ανάδοχος Καλούδης Χρήστος).
40.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση θεομηνιών – έκτακτη ανάγκη – Σεπτέμβριος 2016», αριθ. μελέτης 22/2016 (ανάδοχος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος).
 41.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις πλατειών Δ.Ε. Εχεδώρου», αριθ. μελέτης 12/2014.
Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.