ΘέμαΤοπικά

Συμβούλιο με πολλά “καυτά” θέματα – Δημοτικά τέλη, αντικατάσταση μελών ΚΠΟΔΔ, κανονισμός κοινόχρηστων χώρων

Πολλά και «καυτά» θέματα έχει το δημοτικό συμβούλιο που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων πρόληψης του κορωνοϊού. Από τον καθορισμό των δημοτικών τελών και τον καθορισμό του κανονισμού χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του δήμου, στην αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΚΠΟΔΔ, λόγω παραιτήσεων μπορεί να γίνει αντιληπτή η σημασία του συγκεκριμένου δημοτικού συμβουλίου την ώρα που ο δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης σχεδιάζει την επόμενη ημέρα με την διεύρυνση της πλειοψηφίας της διοίκησης να είναι προ των πυλών με την φημολογούμενη και κατά πολλούς δρομολογημένη είσοδο του Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου στο διοικητικό σχήμα και συγκεκριμένα στην κεφαλή του ΚΠΟΔΔ.

Όπως αναφέρονται στην πρόσκληση που έχει σταλεί στους συμβούλους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 999 KW από την καύση του βιοαερίου, που παράγεται από την αναερόβια ζύμωση ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων – ενσιρωμάτων» της εταιρίας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΧΙΝΟΥ ΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 581 του αγροκτήματος Σίνδου της Κοινότητας Σίνδου.

2. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δέλτα, έτους 2020.

3. Έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2020, του Δήμου Δέλτα.

4. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 149/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) Δήμου Δέλτα, για το έτος 2021.

5. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Δέλτα, με κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

6. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Δέλτα.

7. Συναίνεση Δήμου Δέλτα στην υπ΄ αριθ. 4/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με θέμα «Παράταση υφιστάμενου και έγκαιρη προκήρυξη νέου προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα».

8. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου Δέλτα, που δεν έχουν αξία.

9. Έγκριση οριστικής μεταβίβασης στον Τσιβούλα Δημήτριο του Αθανασίου, του υπ΄ αριθ. 10 οικοπέδου του Ο.Τ. 36, στην περιοχή «Κοινοτικό Λιβάδι» της Κοινότητας Κυμίνων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης.

 10.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στην κοινότητα Σίνδου, λόγω εργασιών σύνδεσης δικτύου φυσικού αερίου.

11.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με προσωρινή σήμανση λόγω πλήρους αποκοπής της κυκλοφορίας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Διαβατών, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή του 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης από φρεάτιο Φ50Ν έως Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)» – Κατασκευή τμήματος αγωγού μεταξύ των φρεατίων 42ΝΑ και 43ΝΑ.

12.Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

13.Αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΚΠΟΔΔ, λόγω παραιτήσεων.   

14.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών πραγμάτων Δήμου Δέλτα, έτους 2021.

15.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981, έτους 2021.

16.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό, του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2021.

17.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, έτους 2021.

18.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, για το έτος 2021.

19.Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.