Τοπικά

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη (26/04) – Δείτε όλα τα θέματα

Η συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Τετάρτη 26-4-2017 και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Παππά Αθανάσιου.

 1. Ενημέρωση για την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2016, του Δήμου Δέλτα.
 2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2017.
 3. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Δέλτα.
 4. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Δέλτα.
 5. Έγκριση δικαστικού συμβιβασμού στην υπόθεση της εταιρείας «ΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – Παναγιώτης Κ. Ανδρονικίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά Δήμου Δέλτα (υπ΄ αριθ. 6447/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης).
 6. Έγκριση καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης του κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.
 7. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2017-2018, για το Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου».
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας, μετά από άγονους διαγωνισμούς.
 9. Έγκριση του αιτήματος της Φαλέγκου Κορνηλίας του Φωτίου, για παραίτηση από τη μίσθωση του υπ΄ αριθ. 1139(67) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χαλάστρας, λόγω συνταξιοδότησης.
  10.Έγκριση ή μη, διαγραφής – διόρθωσης οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του Καλογιαννίδη Ευστάθιου του Στέργιου.
  11.Έγκριση ή μη, διαγραφής – διόρθωσης οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, της Αραμπατζόγλου Ευθυμίας.
  12.Έγκριση ή μη, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, στον Παναγόπουλο Γεώργιο.
  13.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
  14.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δέλτα.
  15.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
  16.Ορισμός ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2017 (1-1-2017 έως 9-3-2017).
  17.Ορισμός νέου ορκωτού ελεγκτή που θα προβεί στην εκκαθάριση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δέλτα.
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σκουλαριώτη Δημήτριου.
  18.Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Δέλτα.
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Οχημάτων, κ. Καμανά Δημήτριου.
  19.Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 155/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που αφορά την μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. στο Δήμο Δέλτα.
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Βαμβάκου Ευάγγελου.
  20.Έγκριση – επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 16/2013 μελέτης του έργου «Διάνοιξη – κατασκευή οδών πρόσβασης Ο.Τ. Γ344 Διαβατών», τρόπος εκτέλεσης αυτού.
  21.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 11/2017 μελέτης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Ανατολικού», τρόπος εκτέλεσης αυτού.
  22.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 12/2017 μελέτης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός ανοικτών γηπεδικών εγκαταστάσεων Ν. Μαγνησίας (Μαγνησιακός), τρόπος εκτέλεσης αυτού.
  23.Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δέλτα, έτους 2017 και 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
  24.Εξέταση ένστασης της Ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης Μεσοχωρίτης Φάνης, κατά του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς το αλιευτικό καταφύγιο Λουδία», αριθ. μελέτης 32/2015.
  25.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για την εκτροπή της κυκλοφορίας, λόγω της εκτέλεσης του έργου «Εργασίες επιδιόρθωσης φρεατίων του δικτύου Φυσικού Αερίου, στη Ν. Μαγνησία».
  26.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς το αλιευτικό καταφύγιο Λουδία», αριθ. μελέτης 32/2015.
  27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη 6 αιθουσών στο Λύκειο Ν. Μαγνησίας».
  28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Καλοχωρίου», αριθ. μελέτης 12/2013.
  29.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Περιβαλλοντική αποκατάσταση – οικοτουριστική ανάπτυξη λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου», αριθ. μελέτης 1/2012.
  30.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημιουργία θέσεων εσοχών κάδων καθαριότητας», αριθ. μελέτης 20/2014.
  31.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Δέλτα», αριθ. μελέτης 20/2015.
  32.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού ανάπλασης εισόδου Βραχιάς».
  33.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού ανάπλασης εισόδου Ν. Μαλγάρων».
  34.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός – Αναπλάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Εχεδώρου», αριθ. μελέτης 26/2014.
Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.