Τοπικά

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 15/2, δείτε τα θέματα

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Τετάρτη 15-2-2017 και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Λιούλια Στέφανου.

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 380/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση 14ηςαναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2016».
 3. Λογιστική τακτοποίηση έκτακτης χρηματοδότησης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Δέλτα, έτους 2015.
 4. Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του Λεωνίδη Λαυρέντιου του Στεφάνου.
 5. Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, της Κοσμίδου Μαρίας του Στέργιου.
 6. Συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή υλικών, προμηθειών του Δήμου Δέλτα (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα στο Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων «Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ».
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σκουλαριώτη Δημήτριου.
 8. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο του Δήμου Δέλτα.
 9. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου της Δ.Κ. Κυμίνων στη Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΝΕΦΕΛΗ», για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δέλτα, με Παράρτημα Ρομά».
  10.Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλάστρας και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κυμίνων, στο Αθλητικό Σωματείο «ΑΡΜΟΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Οχημάτων, κ. Κηπουρού Δημόκριτου.
  11.Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια ενός σαρώθρου αναρροφητικού τύπου».
  12.Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, για την καταστροφή – απόσυρση οχημάτων του Δήμου Δέλτα.
  Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Βαμβάκου Ευάγγελου.
  13.Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δέλτα, έτους 2017.
  14.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Δέλτα», αριθ. μελέτης 31/2015.
  15.Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντηρήσεις φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Δέλτα», αριθ. μελέτης 17/2015.
  16.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Εργασίες υπαίθρου για καθορισμό συντεταγμένων σε δημοτικά ακίνητα, κοινόχρηστους – κοινωφελείς χώρους και πρανή ρεμάτων».
  17.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Εκπόνηση της μελέτης – Ωρίμανση φακέλου για την αναθεώρηση οικοδομικής αδείας αμαξοστασίου του Δήμου Δέλτα – Αδειοδότηση συνεργείων» στο Δήμο Δέλτα.
  18.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για την εκτροπή της κυκλοφορίας, λόγω πλήρους αποκοπής αυτής στην οδό Χρήστου Μελισσά, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσ/νίκης από φρεάτιο 50Ν έως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσ/νίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.).
  19.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με προσωρινή εργοταξιακή σήμανση για την ρύθμιση και εκτροπή της κυκλοφορίας στη Δ.Κ. Καλοχωρίου, στα πλαίσια εργασιών επέκτασης δικτύου οπτικών ινών.
  20.Έγκριση παραχώρησης της χρήσης γηπέδων και τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Μυγδώνιου Αθλητικού Κέντρου της Δ.Κ. Χαλάστρας, στον Όμιλο Αντισφαίρισης Χαλάστρας.
  21.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, έτους 2017.
Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.