Τοπικά

Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη(29/06) – Δείτε όλα τα θέματα

Ανακοινώθηκε σήμερα η συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Πέμπτη 29-6-2017 και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος Δήμου Δέλτα.
 2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ), λόγω παραίτησης.
 3. Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των δαπανών αυτής.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.
 5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κ. Παππά Αθανάσιου

 1. Αποδοχή ποσού 105.000 € από το Πράσινο Ταμείο «Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2014», για τη χρηματοδότηση της «Προμήθειας οχημάτων ανακύκλωσης» και έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2017.
 2. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2017.
 3. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε.
 4. Έγκριση ή μη, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 42.145,51 € στην εταιρεία THESSALONIKI LOGISTICS ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
  10.Ορισμός μελών – εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα, στην τριμελή επιτροπή του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν. 4264/2014, που αφορά τις άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Εισήγηση Προέδρου Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα κ. Χαλκίδη Δημήτριου

11.Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)», του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα.
12.Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Διαβατών στον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.), για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Εισήγηση Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σκουλαριώτη Δημήτριου

13.Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Δέλτα.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Οχημάτων, κ. Καμανά Δημήτριου

14.Έγκριση επιστροφής οχήματος (ελκυστήρας με επικαθήμενο), στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Βαμβάκου Ευάγγελου.
15.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Κορυτσάς», αριθ. μελέτης 46/2015.
16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης», αριθ. μελέτης 2/2014.
17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις πλατειών Δ.Ε. Εχεδώρου», αριθ. μελέτης 12/2014.

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.