Δήμοι - Περιφέρειες

Δ. Ωραιοκάστρου: Ανακοίνωση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι με βάση με το νέο Νόμο 5036/2023 οι οφειλές προς τους Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023 μπορούν υπό προϋποθέσεις να ρυθμιστούν σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις. Η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση έχει ήδη ξεκινήσει.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν τα ευεργετήματα της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.

Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των ευνοϊκών νόμων 4611/2019 και 4764/2020 (100 δόσεων). Η αναβίωση επιφέρει όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ίσχυαν πριν την απώλεια τους και όπως ισχύουν για την κάθε νομοθετική ρύθμιση. Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στις ρυθμίσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία προς τον οικείο Δήμο από την έναρξη ισχύος του νόμου (28/3/2023) και μέχρι τις 30/6/2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@oraiokastro.gr και δια ζώσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Δημαρχείο, Κομνηνών 76 Ωραιόκαστρο, τηλ.2313304045/4006.

Δείτε ακόμη:
Η Χριστίνα Αλίρη υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Π. Τσακίρη και την παράταξη «Ανθρώπων Έργα»

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.