ΘέμαΤοπικά

ΑΝΕΘ – Δήμος Δέλτα: Υποβολή αιτήσεων για το «Αλιεία και Θάλασσα»

Την τρίτη πρόσκλησή της για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της αλιείας, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της αλιευτικής περιοχής του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης εξέδωσε η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΕ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 594.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020».

Ήδη άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022 (ώρα 15.00’).

Η περιοχή στην οποία αφορά η παρέμβαση και όπου υλοποιείται το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER είναι σε Κύμινα, Νέα Μάλγαρα και Χαλάστρα, εντός του ορίου των 10 χλμ. από την ακτή και οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να βρίσκονται εντός αυτής.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΑΝΕΘ ΑΕ, Θωμάς Βράνος,«η νέα πρόσκληση που εκδώσαμε για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλιείας αφορά στην περιοχή του Δήμου Δέλτα, όπου η αλιεία αποτελεί σημαντική ενασχόληση των κατοίκων. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε υφιστάμενες επιχειρήσεις αλιέων, αλλά και να προσελκύσουμε νέες σύγχρονες επενδύσεις στον τομέα, ενισχύοντας έναν από τους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Επίσης, θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα LEADER που υλοποιούμε στην περιοχή να συνεισφέρουμε στον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης μιας σημαντικής αλιευτικής περιοχής για τη Θεσσαλονίκη, ώστε ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, αλλά και την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ΑΝΕΘ ΑΕ υλοποιεί τα προγράμματα LEADER του νομού Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα, προσελκύοντας επενδύσεις στην ύπαιθρο του νομού Θεσσαλονίκης και συνεισφέροντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη κυρίως του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος είναι βασικός πυλώνας της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομίας. Ανάπτυξη και περιβάλλον μπορούν να συμβαδίσουν και με τα προγράμματα LEADER στη Θεσσαλονίκη έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτό το σκοπό της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Δυνατότητα χρηματοδότησης έχουν:

1.Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων. Η ενίσχυση γίνεται για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

2.Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) καλύπτει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επιλέξιμης επένδυσης. Ωστόσο, πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες (δηλαδή ποσοστό δημόσιας δαπάνης 75%).

Η επιδότηση αφορά σε τέσσερις τομείς – δράσεις:

-Συμπληρωματικές δραστηριότητες αλιέων με έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό: Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 2.000 ευρώ και μέγιστο όριο 150.000 ευρώ.

-Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια: Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 20.000 ευρώ και μέγιστο όριο 600.000 ευρώ.

-Ίδρυση – Εκσυγχρονισμός – Επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 20.000 ευρώ και μέγιστο όριο 600.000 ευρώ.

-Ενίσχυση επιχειρήσεων (ίδρυση και εκσυγχρονισμός) που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα (Χώροι εστίασης, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για τον εναλλακτικό τουρισμό, Βιοτεχνικές μονάδες, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου): Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 20.000 ευρώ και μέγιστο όριο 400.000 ευρώ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι 594.000 ευρώ, περίπου, με δυνατότητα υπερδέσμευσης 150%. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό δικαιούχο.

Πηγή: GRTimes.gr

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.