Εργασίες αποκατάστασης του δρόμου που συνδέει την Χαλάστρα με την Εθνική οδό

Μετά από αίτημα του δημάρχου Δέλτα Γιάννη Ιωαννίδη άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου που συνδέει την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης

Περισσότερα