ΕλλάδαΘέμαΤοπικά

ΑΝΕΘ: Πρόσκληση για επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων σε περιοχές του Δ. Δέλτα

Ανακοίνωση για επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων στο Δήμο Χαλκηδόνος και σε περιοχές του Δήμου Δέλτα εξέδωσε η ΑΝΕΘ.

Όσον αφορά το Δήμο Δέλτα, η πρόσκληση αφορά τις περιοχές Βραχιάς, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Ανατολικού και Χαλάστρας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” με κωδικό MIS 5176677.

Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

Συμβουλευτική εξατομικευμένη για όλους τους ωφελούμενους (3 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

Προγράμματα Κατάρτισης (3 συνολικά), για 15 ωφελούμενους το καθένα, στα εξής θέματα:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

SOCIAL MEDIA MARKETING

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

3.Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.

Η Πράξη απευθύνεται συνολικά σε 45 ανέργους, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα (Δ. Κ. Βραχιά, Κύμινα και Ν. Μάλγαρα της ΔΕ Αξιού και των Δ. Κ. Ανατολικού και Χαλάστρας της ΔΕ Χαλάστρας) του Νομού Θεσσαλονίκης.

Κάθε ωφελούμενος θα συμμετέχει σε όλες τις Δράσεις της Πράξης (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση).

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.

Η Αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στην  ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ www.aneth.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 23-2-2023 έως και 24-3-2023 (15.00)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων από την ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ www.aneth.gr, από 23-2-2023έως και 24-3-2023

Η κατάθεση του φυσικού φακέλου/δικαιολογητικών γίνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στα γραφεία της ΑΝΕΘ και έως 24-3-2023 (ώρα 15.00).

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 2310801060 & 2310801070 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.